Hopp til innhold

Elbilforeningen om moms og subsidier: Derfor er regjeringens forslag til ny elbil­­politikk uklokt

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

DEN VANSKELIGE MOMSEN: Elbilforeningen er ikke imot en gradvis innføring av moms på elbiler, men vi mener regjeringens forslag til subsidieordning er en uheldig løsning. Foto: Jamieson Pothecary

Hvorfor protesterer Elbilforeningen så kraftig mot regjeringens forslag til moms på elbil, når vi samtidig mener tiden er kommet for å forsiktig fase inn noe avgifter?

Hva mener Elbilforeningen om avgifter på elbil?  

Svar: Nå som over 80 prosent av nybilsalget er elbiler, sier vi ja til å gradvis og forsiktig starte innfasing av moms på elbiler fra 2023. Det er viktig at dette skjer på en slik måte at elbilene fremdeles vinner konkurransen mot forurensende biler i alle bilklasser.

Elbilforeningen har pekt på to muligheter: Enten å fase inn moms på de dyreste bilene, slik regjeringen har foreslått gjennom toppmoms, eller å fase inn en lav, flat momssats på alle elbiler.

Nå går regjeringen mot sitt gamle forslag om toppmoms. Den foreslår i stedet 25 prosent moms på alle biler, for så å kompensere deler av momsen gjennom en subsidieordning. Dette mener vi er en uklok strategi.

Hva er så galt med en subsidieordning, der man får tilbakebetalt moms opp til en viss sum? 

Svar: I over 20 år har strategien i elbilpolitikken vært å innrette kjøpsavgiftene på nye biler slik at elbilen konkurrerer stadig bedre mot de forurensende bilene. Elbilpolitikken har vært kraftfull fordi elbilene ikke har hatt kjøpsavigfter, mens forurensende biler har hatt både engangsavgift og moms.

Andre land har valgt en annen strategi. De har forsøkt direkte subsidie- og støtteordninger til elibilene gjennom årlige bevilgninger på statsbudsjettene. Felles for alle forsøkene er at de har oppnådd mye lavere elbilsalg enn det Norge har. Den norske modellen har vært en vinneroppskrift. 

Revidert nasjonalbudsjett:

Full moms og subsidier: – Ubegripelig dårlig idé

Men regjeringen vil jo fortsatt at det skal være like billig å kjøpe elbiler til under 500.000 kroner. Gjør det noe om den finner en annen måte å gjøre det på? 

Svar: Momsfritak, og lav momssats, er en ordning der elbilene betyr fravær av inntekter til staten, mens en subsidieordning forvaltes i form av en utgiftspost på statsbudsjettet. Å bytte strategi til direkte subsidier til nybilkjøp, gir behov for store milliardbevilgninger på statsbudsjettet. En slik budsjettpost er mye mer utsatt for raske kutt når statsbudsjetter skal utformes, og vil settes opp mot andre viktige samfunnsoppgaver. Det øker sjansen for at klimapolitikken nedprioriteres i årene som kommer.

En subsidieordning er mer byråkratisk enn å bruke avgifter til å sikre elbilens konkurransekraft. Fremfor avklarte avgiftssatser, betyr dette byråkrati som skal behandle søknader om støtte til bilkjøp. Også i Norge har vi erfaringer med dette gjennom subsidieordningen til kjøp av elvarebil. Den har vært komplisert og mindre effektiv enn hva man har klart å oppnå med kjøpsavgifter i personbilmarkedet.

Dette betyr regjeringens forslag:

Så mye dyrere blir Norges mest solgte elbil

Hvorfor mener Elbilforeningen at regjeringens forslag gir mer usikkerhet? 

Svar: Bilkjøp er en stor investering for husholdningene, og bruk av kjøpsavgiftene for å sikre at elbil velges av forbrukerne har vist seg å sikre at folk kan gjøre gode valg basert på forutsigbarhet. Vi har visst lenge at elbilene etterhvert må betale moms når de på et tidspunkt er like populære og gode som de forurensende bilene. Vi er likevel bekymret for at den ordningen regjeringen nå ønsker gir mye mer usikkerhet og for rask nedtrapping år for år.  Vi er mest bekymret for hva som skjer med denne modellen i årene etter 2023. For elbilpolitikken skal bety et varig skifte.

Regjeringen har allerede vist at denne bekymringen ikke er ubegrunnet, ved å nedjustere hvor mye den vil bevilge allerede før ordningen er på plass. Opprinnelig lovte regjeringen at ingen biler under 600.000 kroner skulle bli dyrere. Allerede første året bryter den løftet ved å nedjustere denne grensen.

Vi frykter at dette kommer til å gjenta seg år for år, og man får en for rask nedtrapping av virkemiddelet for å velge elbil. Da når man ikke målet som er vedtatt enstemmig på Stortinget: I 2025, og hvert eneste år etterpå, skal alle nye biler som selges i Norge være utslippsfrie.

Hvorfor mener Elbilforeningen at regjeringen bryter løfter? 

Svar: Regjeringen sier i sin Hurdalserklæring at den ønsker en såkalt toppmoms på elbiler som koster over 600.000. Det den da varslet var at biler under 600.000 fortsatt skulle ha momsfritak. Regjeringen bryter dermed to løfter: Den foreslår full moms for alle elbiler og nedjusterer grensen for støtte til 500.000. Dette skaper mye usikkerhet og viser at regjeringen ikke er til å stole på. 

Revidert nasjonalbudsjett:

Ingen signaler om økt satsing på elvarebiler

Hvorfor sier dere at regjeringen setter hele elbilpolitikken i spill? 

Svar: Stortinget har vedtatt at innen 2025 skal alle nye biler som selges være nullutslippsbiler, i realiteten elbiler. Regjeringen er forpliktet til å levere på det målet, og deretter skal vi bevare nybilsalget utslippsfritt år for år etterpå

Statsminister Jonas Gahr Støre kan sikre at Norge blir det første landet i verden som elektrifiserer hele nybilsalget. Det vil være en enorm inspirasjon for resten av verden å vise at dette går an.

Det er krevende at svært mye av elbildebatten ikke handler om dette, men at det isteden skapes et inntrykk av at det høye elbilsalget er et problem. I tillegg til at man foreslår et radikalt skifte i virkemidlene som påvirker forbrukere i kjøpsøyeblikket, vurderer regjeringen også å skrote den såkalte 50-prosentregelen som sier at elbiler maksimalt skal betale halvparten av de forurensende bilene i bompenger. De negative signalene skaper usikkerhet og kan få flere som vurderer å kjøpe sin første elbil til å revurdere valget. 

Hva med klimapolitikken oppi alt dette andre?

Svar: Den norske elbilpoltikken er et klimatiltak som har hatt sjelden stor suksess. Det er blitt lett for forbrukerne å gjøre det som er rett for miljøet. Endel kjøper til og med elbil uten å være særlig opptatt av miljø og klima, men fordi det er det økonomisk fornuftige. 

Elbilpoltikken har vært et godt og viktig tiltak som får vanlige folk med på klimadugnaden på en veldig positiv måte. Strategien med å bruke bilavgiftene for å få til dette, har hatt stor suksess, og den bør man holde på selv når man sakte skal skal fase inn moms.

Elbilforeningen jobber for å kutte klimagassutslippene fra transportsektoren. Det vil gi svært store kutt i norske klimagassutslipp. For hver eneste elbil som erstatter en forurensende bil, kutter man anslagsvis to tonn CO2 hvert eneste år. Og det viser vei for resten av verden om at det er mulig å gjennomføre en rask elektrifisering av personbilsektoren.

Bilbransjen raser mot regjeringen:

– Håper og tror dette er et arbeidsuhell

Nå som elbil er blitt så populært, går vel salget av seg selv? 

Svar: Elbilforeningen vil advare regjeringen og alle andre som tror dette. Den norske elbilsuksessen skyldes kloke politikere som har erkjent at elbiler er dyrere i produksjon, og det må man finne måter å utligne. Vi er glade for at over 500.000 elbiler ruller på norske veier, men over 80 prosent av bilene i Norge er fremdeles forurensende kjøretøy. Vi har en stor jobb igjen å gjøre.

Det er krevende å skulle fase inn moms på elbiler, fordi 25 prosent på en bil med høyere produksjonskostnad, slår hardere enn 25 prosent moms på en billigere produsert fossilbil. Derfor må innfasing av moms på elbil skje forsiktig og gradvis. Vi har ikke tid til å somle i klimapolitikken, og Norge som foregangsland må ikke svikte på oppløpssiden.  

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!