Hopp til innhold

Revidert nasjonalbudsjett: Ingen signaler om økt satsing på elvarebiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

HENGER ETTER: Elvarebiler som Toyota Proace Electric og Maxus e-Deliver 3 begynner å bli synlig i gatene, men salget henger fortsatt kraftig etter personbilmarkedet.

Regjeringen følger ikke opp Stortingets bestilling i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Respektløst, sier Elbilforeningens Unni Berge.

Men elbilsalget i personbilmarkedet går så det suser, henger varebilsegmentet etter.

Per første kvartal var elbilandelen av nybilsalget 82,9 prosent for personbiler. Blant varebilene var andelen bare 19,3 prosent. Så mens man på personbil ligger godt i rute med å nå Stortingets mål om utslippsfritt nybilsalg i 2025, er man langt unna målet for varebilene.

– Varebilmarkedet trenger tilpasset politikk for nullutslipp, sier Ida Krag, sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i Bilimportørenes landsforening (BIL).

ETTERLYSER TILTAK: Sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i Bilindustriens Landsforbund, Ida Krag.

Hun forklarer at momsfritaket for elbiler betyr lite for varebilene. I tillegg så er ladetid ofte tapt arbeidstid og derfor en ulempe. En tredje forklaring til den lavere elbilandelen er at det per i dag ikke finnes elektriske varebiler med firehjulstrekk, høy lasteevne og tilstrekkelig hengerkapasitet. Neste år kan dette endre seg noe i positiv retning.

Siden 2019 har en støtteordning gjennom Enova vært viktigste virkemiddel fra myndighetene for å elektrifisere varebilmarkedet.

BIL er derfor en av flere aktører som har ønsket at støtten til Enova må forbedres.

– Den norske støtteordningen til elektriske varebiler er mye svakere enn andre land vi har sammenlignet oss med, og det til tross for at andre land har svakere ambisjoner for hvor raskt de skal elektrifisere varebilmarkedet enn det Norge har. Det er vanskelig å forstå gapet mellom ambisjonene i 2025-målet og støtteordningen, sier Krag.

Revidert nasjonalbudsjett:

Full moms og subsidier: – Ubegripelig dårlig idé

Foreslår kontantstøtte

En gjennomgåelse fra Bilmportørenes landsforening fra mars i år viser følgende støttenivåer:

– Støtten i Norge er lavere og modellen er litt vanskelig å forstå, da den skal beregnes ut fra tilsvarende fossil varebilmodell, noe som ikke alltid er så enkelt i praksis. BIL har derfor foreslått at Enova-støtten til elektriske varebiler legges om fra en støtte i prosent (30%) til en kontantstøtte i kroner, sier Krag.

Organisasjonen har åpnet for at man eventuelt kan ha to ulike støttenivåer, ut fra om bilen veier over eller under 1761 kilo.

Bilbransjen raser mot regjeringen:

– Håper og tror dette er et arbeidsuhell

Fikk bestilling fra Stortinget

Da Stortinget behandlet statsbudsjettet sist høst, ba det regjeringen i et såkalt anmodningsvedtak om å utrede hvordan elbil kunne styrke konkurransekraften også når man leaser bil eller trenger varebil.

I bestillingen ble det etterspurt «konkrete forslag som vil ha umiddelbar effekt i 2022, for å hindre at disse markedene blir en barriere for å nå målet om at alle nye personbiler og lette varebiler i 2025 skal være nullutslippsbiler».

Blant annet ble det i bestillingen pekt på støtteordningene til Enova og innretningen på engangsavgiften på varebil.

Konklusjonen og konkrete tiltak skulle legges frem i forslag til revidert nasjonalbudsjett, som ble presentert torsdag. Der står det imidlertid fint lite konkret om hva som kan gjøres for å styrke elandelen i varebilsegmentet.

Regjeringen viser til at støtteordningen for elvarebiler forvaltes av Enova, som har frihet til å utforme ordningene slik den mener er hensiktsmessig for å nå målene som er satt mest mulig effektivt.

«Den faglige friheten innebærer at Klima- og miljødepartementet ikke gir detaljerte føringer for programmer eller støttesatser, herunder elvarebilordningen. Det er dermed i utgangspunktet ikke anledning til å pålegge Enova å øke støtten til elvarebiler», heter det.

Regjeringen viser til at dersom det er ønskelig å bruke mer penger på elvarebiler, må dette skje gjennom økt bevilgning til Enova som øremerkes støtte til elvarebiler.

«Regjeringen vil ikke gjøre dette, ettersom øremerking og detaljstyring vil gjøre Enova mindre fleksibel og vil føre til mindre effektiv måloppnåelse», skriver regjeringen.

Dette betyr regjeringens forslag:

Så mye dyrere blir Norges mest solgte elbil

– Respektløst

Når det gjelder engangsavgiften peker regjeringen på at CO2-komponenten for varebiler ble økt i 2022-budsjettet, og at endringer
i engangsavgiften i utgangspunktet bør gjøres i statsbudsjettet om høsten.

Helt til slutt skriver regjeringen at Stortingets anmodningsvedtak anses som fulgt opp.

REFSER REGJERINGEN: Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge.

– Svaret er respektløst overfor Stortinget. Når Stortinget ber om forslag fra regjeringen, viser det respekt for at politikk med fordel kan utredes før den vedtas. Da er det et demokratisk problem at slike bestillinger, bestemt demokratisk av et flertall av folkevalgte, bare besvares med å argumentere mot å gjøre tiltak. Da følger man ikke opp, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

– I 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler som selges være nullutslippsbiler. Regjeringen må ta målet på alvor. Så langt virker det som de stødig styrer mot å bryte målet for varebiler. Her må det et taktskifte til, legger hun til.

SV går til kamp mot regjeringen

Heller ikke SV er imponert over regjeringens innsats for å sette fart på salget av elektriske varebiler. Partiet reagerte også med skuffelse på forslaget om å erstatte dagens momsfritak for elektriske personbiler med en subsidieordning, og har sagt klart i fra at de vil kjempe mot regjeringens forslag.

– Slik vi ser det, er ikke dette en oppfølging av avtalen. Vi må få på plass helt konkrete tiltak som skal gi raske kutt i utslippene og sørge for at vi når målet for 2025. De kan ikke gjemme seg bak et byråkratisk svar om at de egentlig ikke vil, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

– Har dere tro på at regjeringen prøver å nå målet om at i 2025 skal alle nye lette varebiler som selges være nullutslipp?

– Uten flere virkemidler vil vi ikke klare å nå dette målet. Det er helt klart. Derfor må vi nå sørge for at regjeringen faktisk følger opp og leverer virkemidler som får flere over på elvarebiler, svarer Haltbrekken.

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også