Hopp til innhold

Bilindustrien må kutte massive utslipp for å nå globale klimamål: – Viktig å handle nå – og å handle sammen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

NEDSLÅENDE FUNN: Fredrika Klarén er ansvarlig for bærekraft hos Polestar. Sammen med Rivian har selskapet bestilt en rapport som slår fast at vi har dårlig tid dersom personbil-utslippene skal innfri Paris-avtalen.

Ny rapport viser at det må iverksettes umiddelbare tiltak for å unngå at bilindustrien kraftig overskrider 1,5-gradersmålet.

I rapporten utarbeidet av det internasjonale konsulentfirmaet Kearney, brukes eksisterende data fra åpne kilder til å forutse utviklingen for utslipp fra bilindustrien.

Den baserer seg på tall fra blant andre The International Council on Clean Transportation (ICCT), Det internasjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapanel (IPCC).

Polestar and Rivian pathway report konkluderer med at bilindustrien er på vei til å overstige FNs 1,5-gradersmål med minst 75 prosent innen 2050.

Ny rapport gir klimahåp:

Elbilen et av tre «super-vippepunkter»

De to elbilprodusentene Polestar og Rivian tok initiativ til rapporten som en respons på klimakrisen.

PRODUKSJON AV ELBIL VS FOSSILBIL: Her er fordelingen av utslipp ved produksjon av elbil (t.v.) og fossilbil. Det er i batteriproduksjonen at mesteparten av klimabelastningen til elbilene kommer, mens de er utslippsfrie i bruk.

Utslippene må kraftig ned

Ifølge rapporten står passasjerkjøretøy i dag for 15 prosent av alle klimagassutslipp globalt.

Rapporten tydeliggjør at det er viktig å handle nå – og å handle sammen. Det å ikke gjøre noe har en tydelig kostnad.

Fredrika Klarén i polestar

FNs klimapanel har slått fast at alle klimagassutslipp må reduseres med 43 prosent innen 2030.

Rapporten gjør det klart at bilindustrien er langt unna å nå dette målet.

Bilindustrien vil faktisk ha brukt opp hele CO2-budsjettet allerede innen 2035 dersom det ikke gjøres tiltak umiddelbart.

Historisk miljøvedtak i EU:

Dødsstøtet for nye fossilbiler

Rapporten fokuserer på dette tiåret, og skisserer raske, tydelige grep bilprodusentene kan ta frem til 2030.

Dette inkluderer tiltak som kan iverksettes umiddelbart.

Rapporten setter en tydelig kurs, basert på tre steg:

  • Øke tempoet man erstatter fossilbiler med elektriske biler globalt.
  • Andelen fornybar energi i strømproduksjonen må økes.
  • Klimagassutslippene i produksjonen må ned.

Klimanøytral drivlinje, strøm og produksjon

Rapporten mener det er nødvendig med samarbeid globalt på alle tre felt parallelt.

Bransjen må sette opp tempoet på overgangen til elektriske kjøretøy gjennom å investere i produksjon, i tillegg til å sette en tydelig sluttdato for fossilbiler globalt.

MINUS 75 PROSENT? Diagrammet fra rapporten viser at vi må tenke radikalt annerledes for å få ned utslippene. Grafen viser at CO2-budsjettet er oppbrukt allerede innen 2035 dersom det ikke gjøres tiltak umiddelbart.

Fornybar energi må bygges ut og bli en større del av strømforsyningen globalt, slik at elektriske kjøretøy kan nå sitt fulle potensial med grønn lading.

Carport med solceller:

Denne løsningen kan gi deg strøm til både bil og hus

Bilene må bygges smartere gjennom å bytte til lavutslippsmaterialer og investering i fornybare energiløsninger.

– Bilselskapene er kanskje forskjellige når det kommer til merkevare, design og forretningsstrategier, og noen vil ikke engang innrømme at veien til fremtiden er elektrisk, sier Fredrika Klarén.

Hun er ansvarlig for bærekraft hos Polestar.

MÅ STÅ SAMMEN: De som står bak rapporten håper den kan være et utgangspunkt til å fokusere på områder der det er enighet.

Klarén er ikke i tvil om at bilbransjens fremtiden er elektrisk:

– Jeg mener den er det, og at klimakrisen er et delt ansvar. Vi må se forbi utslipp fra eksos. Rapporten tydeliggjør at det er viktig å handle nå – og å handle sammen. Det å ikke gjøre noe har en tydelig kostnad, men det er også økonomiske muligheter for innovatører som finner nye svar på utfordringene vi står ovenfor.

Hvordan få ned utslippene knyttet til elbilproduksjonen?

– De kritiske Facebook-kommentarene må tas på alvor

Se intervjuet under, der Elbilforeningen blant annet stiller spørsmål om hvorfor kommende Polestar 3 må være blant de tyngste og minst energieffektive elbilene på markedet.

Hvilke biler hun sammenligner med, kan kanskje overraske en smule?

Kearneys rapport er delt med en rekke av verdens ledende bilprodusenter, sammen med en invitasjon til en rundebordsamtale for å diskutere områder for felles tiltak.

Jeg er sikker på at vi sammen kan vinne kappløpet mot tiden.

Anisa Kamadoli Costa i Rivian

Målet til Polestar og Rivian er å finne nye, relevante og kollektive klimatiltak for bilindustrien.

– Funnene er svært tankevekkende. Vi håper rapporten legger grunnlaget for at bilindustrien kan samarbeide om å drive frem endring i det tempoet og den skalaen vi trenger – og ideelt sett kan inspirere andre bransjer til å gjøre det samme, sier Anisa Kamadoli Costa.

Hun er sjef for bærekraft hos Rivian, og er fremtidsoptimist:

– Jeg er sikker på at vi sammen kan vinne kappløpet mot tiden.

LIVSLØP FOSSILBILER: Her peker man på problemene med fossilbilens utslipp gjennom livsløpet, nemlig høye utslipp når bilene brukes.

Endringstempoet må opp

– Bransjen må akselerere tempoet for å bli en lavutslippsbransje. Vi har sett på forskjellige scenarioer og ulike datapunkter, og konklusjonen er at uansett hvordan du modellerer dette, er vi ubehagelig nær, sier Angela Hultberg som har vært med på å utarbeide rapporten for Polestar og Rivian.

Priser, rekkevidde, forbruk, nye bilder og en masse detaljer om kommende Polestar 3:

Ny SUV fra Polestar – en vegansk wattsluker

Hun er bærekraftsansvarlig globalt i Kearney, og sier videre:

– Vi håper inderlig at denne rapporten kan være et utgangspunkt til å fokusere på områder der det er enighet og finne konkrete initiativer.

Under kan du også sjekke ut intervjuet med Thomas Ingenlath, sjefen for Polestar – om design og miljø.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også