Hopp til innhold

Ny rapport gir klimahåp: Elbilen et av tre «super-vippepunkter»

ÅRETS BIL I 2011: Nissan Leaf er en av de viktigste bilmodellene i elbilhistorien. Den representerer et vippepunkt i seg selv, for det var med Nissan Leaf elektrifiseringen av bilparken i Norge begynte å skyte fart.

Relativt små grep kan føre til store og raske kutt verden over – innenfor sektorer som til sammen står for 70 prosent av alle klimagassutslipp.

– Høyutslippssektorer i økonomien er dypt forbundet med hverandre, de eksisterer ikke i et vakuum. Dermed kan nullutslippsløsninger påvirke overganger i flere sektorer samtidig.

Dette sier Simon Shape, økonomidirektør ved Climate Champions Team og seniorforsker ved World Resources Institute.

Elbilforeningen med egen nettside for å kartlegge hvor behovet er størst:

Hvor trenger du å gatelade i Oslo?

Tre områder med potensielt store klimagevinster

Shape er en av hovedforfatterne bak rapporten The Breakthrough Effect: How to trigger a cascade of tipping points to accelerate the net zero transition, som er et samarbeid mellom selskapet Systemiq og University of Exeter.

Les hele rapporten her (PDF).

Rapporten, som ble lansert under Verdens økonomiske forum i Davos tidligere denne måneden, peker på tre områder som fort kan gi svært store klimagevinster:

– Hvordan man kan utløse slike vippepunkter, er noe man snakker mye om i klimapolitikken. Men om det blir akkurat disse, eller noe annet som setter fart på utviklingen, er vanskelig å vite, sier Stig Schjølset, fagsjef i miljøstiftelsen Zero, i en kommentar til Aftenposten.

Oppdatert med ny tjeneste for Elbilforeningen-medlemmer:

Nå kan mange se bilens batteri­status i Elbil­Appen

Britisk skryt til Norge

I en artikkel i The Guardian, roses Norge for å allerede ha nådd dette «super-vippepunktet» innenfor området elektrisk nybilsalg.

Dette særnorske fenomenet følger for øvrig en teori innen disruptiv innovasjon som forklarer elbilens eventyrlige vekst i Norge.

Forsker bruker særnorsk fenomen i undervisningen:

– Elbilens eventyrlige vekst er helt etter læreboka

Men hvordan fungerer egentlig slike vippepunkter?

Ifølge rapporten kan positive samfunnsøkonomiske vippepunkter forekomme der hvor nye løsninger kommer over en terskel for det som på engelsk kalles for affordability, attractiveness og accessibility.

Det handler altså om den enkelte forbrukers lommebøker og smak. Tilgjenghet er den tredje faktoren som gjelder når det nye produktet sammenlignes med etablerte løsninger.

«Historien er full av eksempler på raske overganger som viser at nye løsninger kan ta over et marked på bare noen få tiår», slår rapporten fast og trekker fram skoleeksempelet fra vårt land: Elbiladopsjonen.

Jo mer som investeres i sosioøkonomisk transformasjon, jo raskere vil den utfolde seg og få verden til raskere å nå nullutslipp av klimagasser.

Professor Tim Lenton, University of Exeter

I kategorien tilgjengelighet (accessibility) trekkes følgende utvikling fram:

«Utbygging av offentlige ladestasjoner var en nøkkelfaktor i elbiladopsjonen i Norge, i tillegg til sterk skatte- og tilskuddspolitikk. Da installeringen av ladere begynte i 2009 sto elbilsalget kun for 0,1 prosent av markedet».

Deretter tok det av, år for år, og salgstallene ved utgangen av 2022 var historiske. Nesten 80 prosent av nybilsalget innenfor personmarkedet var elektrisk.

Historiske tall for nybilsalget 2022:

Hele 10 på topp-lista er elektrisk!

Professor Tim Lenton ved University of Exeter sier til The Guardian at verdenssamfunnet først må finne, for deretter å trigge positive sosiøkonomiske vippepunkt, dersom vi skal skal begrense risikoen for å passere en klimaterskel som på godt engelsk er «point of no return».

Verden kommer snart etter

– Denne ikke-lineære måten å tenke klimaproblem på gir gode grunner for håp: Jo mer som investeres i sosioøkonomisk transformasjon, jo raskere vil den utfolde seg og få verden til raskere å nå nullutslipp av klimagasser, sier Lenton.

Her hjemme sier Stig Schjølset, fagsjefen i Zero, at man i flere deler av verden allerede har passert punktet der elbiler i løpet av levetiden er billigere i bruk enn fossilbiler.

Schjølset mener at man også nærmer seg punktet der elbiler blir billigere i innkjøp, noe som igjen vil føre til at utviklingen virkelig vil skyte fart.

Hvordan få ned utslippene knyttet til elbilproduksjonen?

– De kritiske Facebook-kommentarene må tas på alvor

Men han understreker at man ikke skal underkommunisere hvor mye klimapolitikk som trengs for å få til dette i de ulike landene.

– Jo flere land som skjerper klimapolitikken, desto raskere vil omstillingen gå, sier Schjølset.

Stortinget har som kjent satt som mål at alle nye person- og varebiler som selges skal være elektriske innen 2025.

Om vi når dette målet gjenstår å se, men her kan du se hvem som rakk opp hånda da Elbilforeningen spurte:

Elbilforeningen utfordret stortingspolitikerne:

«Opp med hånda de som tror vi når 2025-målet»

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også