Hopp til innhold

Ny rapport fra OFV: Dyrere å eie bil – men elbil er klart billigst

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

DOBLING: Verdens elbilsalg ble doblet i 2021 sammenlignet med året før. Tesla sto for 21 prosent av det globale salget, mens Volkswagen var størst i Europa.

Kommer best ut i alle prissegmenter.

Prisen på energi har økt kraftig det siste året. Både bensin, diesel og strøm er blitt dyrere og bidratt til at det koster mer å kjøre bil nå enn tidligere.

Det er gjort flere beregninger knyttet til energiprisene i det siste, og med unntak av enkelttimer noen få dager, kommer elbilen ut som det rimeligste alternativet, til tross for skyhøye strømpriser.

Rekordhøye drivstoffpriser:

Det har aldri lønt seg mer å bytte ut fossilbilen med elbil

Opplysningstrådet for veitrafikken (OFV) går grundigere til verks, og denne uken ble den årlige rapporten «Kostnader ved bilhold» publisert.

Her presenteres eksempler på hva det koster å ha en bil gjennom ett år, fordelt på bilens pris som ny og forskjellige kjørelengder.

Beregningene inkluderer alle utgifstposter knyttet til bilhold, som verditap, drivstoffutgifter, renter, forsikring, bompenger, service/vedlikehold, og så videre.

Og for tredje året på rad er beregningene brutt ned på fire forskjellige biltyper:

Sjekk utregningene:

Jo, det er (fortsatt) billigere å kjøre elbil enn dieselbil!

Elbil kommer klart best ut

For alle drivlinjer er det tatt utgangspunkt i nybilpris på 300.000, 450.000, 600.000, 800.000, 1.000.000 og 1.500.000 kroner. 

Kjørelengdene som er lagt til grunn i de forskjellige regnestykkene er 10.000, 15.000, 20.000 og 30.000 kilometer. 

Regnestykkene baserer seg på disse energiprisene:

Det er tatt utgangspunkt i tallgrunnlag fra SSB og Drivkraft Norge, referert som gjennomsnittspriser siste tilgjengelige år.

Elbilforeningen med ny medlemsfordel:

Enklere lading på farten med Ladeklubben

Rapporten viser at det er langt billigere å eie en elbil enn en tilsvarende fossilbil.

– Kjøper du for eksempel en ny elbil til 450.000 kroner, og kjører 15.000 kilometer i året, er kostnadene nesten 18.000 kroner lavere i året enn for en bensinbil til samme pris, sier spesialrådgiver Jan Petter Røssevold i OFV.

Går man opp et hakk i pris, er kostnadene fortsatt lavest for elbil.

– Kjøper du en ny bensinbil til 600.000 kroner, og kjører 15.000 kilometer per år, koster det deg nærmere 13.600 kroner mer per år i bensinutgifter enn det koster å lade en elbil til samme pris hjemme, sier Røssevold.

Her får du noen flere eksempler:

Nybilpris: 300.000 kroner

Kjørelengde10.00015.00020.00030.000
Elektrisk54.75166.88474.46790.656
Ladbar hybrid60.82576.58489.778117.158
Diesel63.06780.82495.514125.887
Bensin63.44681.26996.025128.864

Nybilpris: 450.000 kroner

Kjørelengde10.00015.00020.00030.000
Elektrisk72.52387.93295.498120.012
Ladbar hybrid80.126100.029114.614147.198
Diesel81.596103.550119.433154.613
Bensin83.210105.787122.291160.717

Nybilpris: 600.000 kroner

Kjørelengde10.00015.00020.00030.000
Elektrisk90.166 110.909119.359148.556
Ladbar hybrid99.847124.475141.711180.726
Diesel101.281128.385147.085189.034
Bensin104.381133.035153.285201.004

Nybilpris: 800.000 kroner

Kjørelengde10.00015.00020.00030.000
Elektrisk111.844134.804149.363187.200
Ladbar hybrid122.607152.677171.119211.923
Diesel123.276155.020175.357225.509
Bensin129.000164.157187.905244.837

Nybilpris: 1.000.000 kroner

Kjørelengde10.00015.00020.00030.000
Elektrisk134.416162.033178.902223.928
Ladbar hybrid146.495182.227203.064250.353
Diesel148.650187.135211.000271.294
Bensin153.938195.754222.951289.907

Nybilpris: 1.500.000 kroner

Kjørelengde10.00015.00020.00030.000
Elektrisk190.343232.112259.682324.542
Ladbar hybrid202.960253.519281.310344.528
Diesel204.544258.406289.915370.991
Bensin210.439267.868302.943391.152

Prisene på nye personbiler økte i sum med mellom én og to prosent for både bensin-, diesel- og ladbare hybridbiler i 2021, mens prisene på elektriske personbiler falt med cirka 1,5 prosent, skriver OFV i rapporten.

Det har vært til dels store prisendringer for enkelte modellvarianter. I 2021 ble det lansert en rekke nye bilmerker og modeller.

Publikumsutstilling på EVS35, 11.-12. juni:

Denne helgen får du en smak av fremtidens teknologi

Verditapet klart høyeste kostnad ved bilhold

Selv om prisen på energi har økt voldsomt det siste året, er det ikke der de største summene forsvinner. Verditapet er den klart største kostnaden ved bilhold.

Av de totale kostnadene i OFVs regneeksempler, utgjør verditapet, altså avskrivningen, alene fra cirka 33 prosent til cirka 58 prosent.

Avskrivningsandelen av de årlige kostnadene er stigende med høyere nybilpris.

OFV har beregnet verditapet i samarbeid med Leaseplan Norge.

– Etter avskrivning og renter av bundet kapital, følger drivstoff og forsikring som de største kostnadene. For elbiler er imidlertid kostnadene til vedlikehold, service og reparasjoner ofte
høyere enn kostnaden til elektrisitet, avhengig av kjørelengde, sier Jan Petter Røssevold.

Rentene spiller også inn. Norges Bank har satt opp utlånsrenten i flere omganger den siste tiden. 

– Dersom renten øker med bare 0,5 prosent på en ny bil til 600.000 kroner, betyr det en økning i renteutgiftene på 1800 kroner i året. Det er varslet flere renteøkninger i tiden som kommer, sier Røssevold. 

Disse forutsetningene ligger til grunn for OFVs beregninger

  • Gjennomsnittlig bensin-, diesel- og strømpris gjennom 2021 er hentet fra Statistisk sentralbyrå og Drivkraft Norge. Det er ikke tatt hensyn til geografiske områder eller rabattordninger. 
  • Strømprisen per kilowattime (kWt) er et landsgjennomsnitt av husholdningsstrøm. Hurtiglading er ikke med i beregningene. 
  • Forbruket som er lagt til grunn, baserer seg på offisielle WLTP-tall. For ladbar hybrid er det beregnet en miks på 50/50 strøm og bensin.
  • I utregningen tar man med gjennomsnittlig verditap (avskrivning) i hver kategori. Tallene er beregnet i samarbeid med Leaseplan.  
  • Rentekostnadene på 5,5 prosent er en snittvurdering basert på ulike låne- og investeringsvilkår per januar 2022.  
  • Forsikringstall er referert fra Oslo-området og baserer seg på et gjennomsnitt fra flere forsikringsselskaper. Kriteriene er ny bil, laveste egenandel, sjåfør på 40 år og 75 prosent bonus.  
  • Trafikkforsikringsavgiften er satt til 8,15 kroner per dag.  
  • Samlet bompengeinntekt fra personbiler i Norge er fordelt på personbilbestand og gjennomsnittsvurdering: Bensin- og ladbar hybrid biler – kr 3603, dieselbiler kr 3999 og elektriske biler kr 1802.  
  • Det legges til grunn at dekk skal holde 40.000 kilometer og inkluderer kostnad av to hjulskift årlig.  

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!