Hopp til innhold

Ny milepæl i personbil-segmentet: Elbilen har passert bensinbilen i Oslo

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

IKKE I FLERTALL, MEN …: For første gang er det flere elbiler enn bensinbiler på veien i Oslo. Det er også flere elbiler enn dieselbiler, og flere elbiler enn ulike typer hybridbiler.

Nå er det flere elbiler enn bensinbiler i hovedstaden. Det samme gjelder for dieselbiler. Men sammenlagt leder fossilbilene fortsatt klart.

Like før helgen kom halvårstallene og juni-tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Der kom det blant annet frem at elbilandelen i nybilsalget første halvår i år var på 79,1 prosent. Altså er nesten åtte av nye biler solgt hittil i år helelektriske.

Elbilsalget i juni/første halvår 2022:

Positiv elbilutvikling kan bremses av bompengeforslag

Men dykker man litt dypere ned i den ferske statistikken fra OFV, oppdager man at vi nettopp har passert en annen aldri så liten elektrisk milepæl i hovedstaden.

El vs. bensin: 7675 (stillingen så langt)

Ser man nærmere på tallene fra Oslo, ser vi at for første gang har antallet elbiler har oversteget antallet bensinbiler.

I Oslo er det nemlig per 30. juni registrert 76.364 elbiler, mens antallet bensindrevne biler er 75.851.

Antallet dieselbiler var på samme dato 62.130.

Men slår man sammen diesel- og bensinbiler, er naturligvis elbilene i mindretall også i hovedstaden.

Elbilforeningen og BilXtra med samarbeid:

Nytt populært medlemstilbud

Og tar man med andre typer fossilbiler med innslag av elektrisitet, eksempelvis ladbare hybrider eller hybridbiler som ikke engang er ladbare, havner elbilen enda lenger bak.

Men ikke desto mindre kan man altså nå slå fast at elbilen er i tet i Oslo i personbilsegmentet.

– Dette er kjempegøy, og slik det ligger an nå, er det bare et spørsmål om tid før elbilen har utklasset fossilbilene fullstendig, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

BLID SOM EN SOLSTRÅLE: Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu. Foto: Martin Thronsen/elbil.no

Slik er Oslo-tallene akkurat nå

Andelen elbiler på veien i Oslo har nå passert 30 prosent av totalen i personbilsegmentet.

– Her snakker vi virkelig gode nyheter. Dette er så bra og viktig, både for klimaet generelt, byens klimamål spesielt, og for luftkvaliteten i Oslo. Nå må vi bare fortsette den gode trenden, og sørge for få med både varebilene og tungtransporten på elektrifiseringen, fortsetter Bu.

Du kan se tallene for Oslo her:

1OsloElektrisitet76 36430,68 %
2 Bensin75 85130,47 %
3 Diesel62 13024,96 %
4 Bensin Plugin Hybrid17 5907,07 %
5 Bensin Hybrid16 0406,44 %
6 Diesel Plugin Hybrid7470,30 %
7 Hydrogen960,04 %
8 Diesel Hybrid620,02 %
9 Gass130,01 %
10 Annet2
11 Parafin1
 Total248 8968,81 %
Kilde: Tall fra OFV per 30. juni 2022.

Det er også verdt å merke seg at nettopp Oslos varebiler, heller ikke er inkludert i tallene over.

Hadde de vært det, hadde det også sett litt mindre lyst ut for elbilens del.

Elbilferie i Norge: Turistmålene hvor du kan lade elbilen under besøket

– Må andre virkemidler til for varebiler

Selv om andelen elektriske varebiler øker jevnt og trutt i Norge, og ikke minst i Oslo, ligger salget av elvarebilene fremdeles et godt stykke bak sine fossildrevne konkurrenter.

Christina Bu mener at for å få opp elvarebilandelen trenger vi andre virkemidler enn for personbiler, og at vi ikke når 2025-målet uten sterkere virkemidler.

– Stortinget vil ha fart på elvarebilsalget og har bedt om nye grep for å styrke varebilenes konkurransekraft, nå sist i revidert nasjonalbudsjett, hvor regjeringen har fått beskjed om å sørge for at Enova øker støtten til elbiler fra 30 til 40 prosent av merkostnaden på neste års statsbudsjett.

Elbilsalget i mai 2022:

Salgstallene dårlig nytt for varebilmålet i 2025

Så vil tiden vise om dette tiltaket er nok. Elbilforeningens generalsekretær er usikker:

– Dette handler om de elektriske bilenes konkurransekraft. Så langt er det liten tvil om at personbiler konkurrerer godt med det momsfritaket de fremdeles har, og privatpersoner velger derfor i tråd med det myndighetene legger opp til – men det må åpenbart andre virkemidler til for varebiler.

– Likevel, akkurat i dag skal vi glede oss over at elbilen nå leder an i Oslo. Og det kommer den til å fortsette med, avslutter Bu.

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!