Hopp til innhold

Trer i kraft 1. juli: – Et viktig bidrag for et anstendig arbeidsliv i batteri-industrien

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

HYLLER VIKTIG LOV: Kommunikasjonsleder Unni Berge i Norsk elbilforening.

Den nye åpenhetsloven gjelder fra i dag.

Målet med åpenhetsloven er å fremme næringslivets respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester.  

Loven skal sikre åpenhet om leverandørkjeder og pålegger virksomhetene å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. 

Her kan du gå inn på åpenhetslovens egen nettside.

Ny åpenhetslov: – Viktig forpliktelse for batteriindustrien

Et riktig steg på veien

Norsk elbilforening mener dette er et viktig steg i å få batteriindustrien på rett kjøl.

– Dette er et viktig bidrag i kampen mot barnearbeid og for et anstendig arbeidsliv i verdens batteriindustri, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

Håpet er at initiativ som dette kan være et bidrag til ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i den globale produksjonen av batterier til elbiler, og i verdens vareproduksjonen generelt.

– Som verdens største forbrukerorganisasjon for elbilister, vil vi gjøre vårt for å bekjempe barnearbeid og brudd på menneskerettigheter i produksjonen av elbiler og alle dets deler. Åpenhet og kartlegging av hvor i produksjonskjeden det er risiko for menneskerettighetsbrudd, er viktig for å fremme anstendig arbeidsliv.

Amnesty-lederen: – Ikke kødd med verdens Greta Thunberg-er!

Loven sikrer åpenhet

Amnesty har vært en viktig bidragsyter for å få på plass loven, blant annet gjennom initiativ til Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN).

Koalisjonen, som Norsk elbilforening er medlem av, er en bred sammenslutning av næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunn og andre bevegelser som ber om en menneskerettighetslov for næringslivet. 

– Dette er en viktig milepæl i arbeidet for et mer ansvarlig næringsliv og noe vi vil feire. Loven vil bidra til likere spilleregler for næringslivet selv og mindre risiko for omdømmetap. Men viktigst av alt er det at den vil bidra til å forebygge brudd på menneskerettighetene, sa Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty, da Stortinget vedtok loven i fjor sommer. 

Amnesty skrev i 2016 rapporten “This is what we die for” som dokumenterte farlige arbeidsforhold og bruk av barnearbeid i deler av gruveindustrien i DR Congo, som er viktig leverandør av kobolt til batterier i for eksempel elektronikk og biler. Problemet er omfattende i gruver som i hovedsak drives med manuell arbeidskraft, og Kongo har anslått at disse gruvene utgjør om lag 20 prosent av koboltproduksjonen i landet. 

Regjeringens batteristrategi lagt fram:

10 grep for å gjøre Norge til en ledende batterinasjon

Viktig for 9 av 10 elbilister

I spørreundersøkelsen «Elbilisten 2022» svarer 87,4 prosent av norske elbilister at det er viktig for dem at produksjon av elbilbatteriet skjer på en måte som er miljømessig forsvarlig og ivaretar grunnleggende arbeidsrettigheter. 

Loven slår fast at offentligheten skal gis tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

– Denne typen arbeid handler altså ikke om å tro at negative hendelser ikke kommer til å skje, men om at bilindustrien må kartlegge hvor i produksjonen det er risiko, gjøre bidrag for å forhindre det og ha planer for hvordan man håndterer brudd, sier Unni Berge.  

Minister-tospann åpnet Europas største batterigjenvinningsfabrikk:

Her går det første batteriet til gjenvinning i Fredrikstad

Økt oppmerksomhet internasjonalt

Norsk elbilforening mener lover som dette – og andre initiativ internasjonalt – kan bidra til at bilindustrien øker oppmerksomheten sin rundt menneskerettigheter i verdens gruveindustri, stiller flere spørsmål og krav og dermed blir pådrivere for endring.  

– Det er langt fra norske bilbutikker, til norske bilimportører og bakover til bilprodusenter, batteriprodusenter og gruveindustri. Kravet til dokumentasjon må tilpasses dette. Men norske bilimportører må forvente at forbrukerne i stadig større grad spør om hvordan produksjonen av biler og batterier skjer, og disse spørsmålene må meldes til bilprodusentene man importerer fra, med forventning om informasjon tilbake, sier Berge. 

Disse gjelder loven for

Loven omfatter større norske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og i utlandet. Større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og er skattepliktige her, omfattes også av loven.  

Forbrukertilsynet har ansvaret for å føre tilsyn med loven og gi veiledning til virksomhetene.  

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også