Hopp til innhold

Ny rapport sammenligner livsløpene til store kjøretøy: Hvem ble renest i tungvektsklassen?

KALKULERER MED ELEKTRISK: Firmaet Verdalskalk er i dag i gang med tunge elektriske lastebiler. Resultatene fra ICCT-rapporten basert på livsløpsanalyser om klimagassutslipp fra tunge kjøretøy, tyder på at de absolutt er på rett vei. Foto: Norsk Scania

I løpet av «livet» kan en lastebil kjøre godt over 1.000.000 kilometer. Da har det mye å si for CO2-utslippet om den går på diesel, naturgass, hydrogen eller elektrisitet.

En fjerdedel av Europas CO2-utslipp i trafikken kommer fra store kjøretøy. Disse går i dag stort sett på diesel.

En omfattende ny rapport fra The International Council on Clean Transportation (ICCT) gir oppløftende resultater for bruk av batteriteknologi i tungtransport.

Se den korte videoen under for en to minutters oppsummering av funnene i rapporten:

NY LIVSLØPSANALYSE: Alle CO2-utslipp ble sporet, fra bygging av de store kjøretøyene til daglig drift og produksjon av strøm eller drivstoff. Video: ICCT

Beregner utslippene «fra krybbe til grav»

For å få et riktig bilde av CO2-utslippene, må man se på utslippene over hele kjøretøyets livsløp – fra fabrikk til skraphaug.

Dette inkluderer da drivhusgasser som stammer fra produksjonen av kjøretøyene, vedlikehold, drivstoffproduksjon og strømproduksjon. 

Bransjen opplever å ha dårlig tid med elektrifiseringen:

Tungtransporten langt fra «halvveis på vei»

Tre typer store kjøretøy ble analysert:  

Studien tar utgangspunkt i kjøretøy som var nye i 2021, og tar hensyn til hvordan man antar at nye kjøretøy blir i 2030.

BATTERI BEST OVER TID: De tolv grafene viser CO2-utslippene i livssyklusen til en 40 tonn lastebil, produsert i henholdsvis 2021 (de seks første søylene) og i 2030 (de seks siste), og som går på ulik teknologi. Elektriske biler har høyest utslipp under batteriproduksjon, men tar igjen alle andre senere på grunn av svært lave utslipp i fortsettelsen. Illustrasjon: ICCT

Opp mot 92 prosent lavere utslipp

Studien fra ICCT sammenlikner markedets mest effektive dieselmotorer med motorer som går på naturgass, ren batterielektrisitet og hydrogenbrenselcelle. 

Her kan du laste ned og lese rapporten fra icct.

Grønt på landet:

Felleskjøpet fôret med første el-kraftfôrbil

Resultatene viser at tungtransport med batteri som energihovedkilde kjøpt i 2021, gir mellom 63 og 76 prosent besparelse i drivhusgasser sammenliknet med en konvensjonell forbrenningsmotor.  

Hvis strømmen brukt i produksjonen og til selve kjøringen kommer utelukkende fra fornybare kilder, kan besparelsene komme helt opp i 92 prosent.

Selv om alle drivstofftyper reduserer utslippet i 2030 sammenliknet med 2021, er det en klar vinner i batteridrevne kjøretøy. De står for de desidert laveste utslippene.  

Mindre støy og kraftig utslippskutt:

Norges største elektriske lastebil tatt i bruk

Lite tilbud av grønt hydrogen

Hydrogen kan også redusere drivhusgassutslipp betydelig, men er tungt avhengig av hvilken kilde hydrogenet kommer fra.

Dersom hydrogenet er utvunnet fra 100 prosent fornybar elektrisitet, vil utslippet av drivhusgasser reduseres med opptil 89 prosent i forhold til vanlige forbrenningsmotorer.

Fossilt hydrogen har besparelser som ligger så lavt som 15 prosent.  

Men i dagens globale marked er imidlertid tilgangen på grønt hydrogen minimal.

Nikkelverk i Kristiansand krever nullutslippskjøretøy:

Mosegrodde elektriske lastebiler inntar Sørlandet

Dermed har hydrogen potensial til å ha lavt utslipp, men brenselceller vil i dag være avhengig av fossilt hydrogen og dermed gi mindre besparelser enn batteribiler. 

Batterilastebiler kan redusere utslipp med det eksisterende strømnettet, mens hydrogenet er avhengig av omveltninger i produksjonen.  

Anerkjent livsløpsanalyse-ekspert:

– Ren knock-out for elbilen

Fortsatt 1-0 til batteriteknologien

Over hele livsløpet vil batterielektrisk tungtransport tilsi en betydelig besparelse i drivhusgasser sammenliknet med selv de reneste dieselmotorer og lastebiler på naturgass.  

Etter hvert som strømnettet i større grad vil bestå av fornybar elektrisitet, vil utslippene fra batterielektriske kjøretøy falle i enda større grad.

Selv hvis man tar høyde for enda renere dieselteknologi i fremtiden, vil likevel fordelen til batteriteknologi bare øke. 

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også