Hopp til innhold

Joe Biden vil ha folket over på elbil: Slik reagerer amerikanerne

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

ELEKTRISK STEMNING FORAN CAPITOL HILL: Elbilen er virkelig i ferd med å få momentum i USA nå, ifølge kildene elbil.no har vært i kontakt med. Foto: Plug In America

USAs president har helt andre visjoner for landets fremtid enn sin forgjenger – også om elbilrevolusjonen. – Stemningen er elektrisk i USA nå, forteller amerikanske elbil- og klimaforkjempere.

Det er ikke bare Will Ferrell og General Motors som vil ha fart på elektrifiseringen av bilparken i USA. I løpet av Joe Bidens drøye hundre første dager i Det hvite hus er det blitt stadig klarere at den nye presidenten vil det samme.

Til manges lettelse møter Biden åpenbart klimakrisen på en ganske annen måte enn sin forgjenger Donald Trump. I tillegg til å ta USA tilbake inn i Paris-avtalen, forpliktet Biden seg i forrige måned til å kutte USAs klimagassutslipp med minst femti prosent innen 2030, målt i forhold til utslippsnivået i 2005

For å få til disse utslippskuttene, satser nå Biden-administrasjonen hardt på å iverksette en rekke tiltak for å fremme den amerikanske elbildrømmen.

For selv om USA produserer verdens antakelig mest kjente elbil, Tesla, er elbilandelen i landet fortsatt forsvinnende lav, men er nå på vei opp.

YES, CLEAN CARS: Janelle London jobber for et fossilfritt USA i organisasjonen Coltura, og gleder seg over det som nå skjer i hjemlandet.

Hopp i elbilsalget etter Biden

– Dette er en spennende tid for elbil i USA, kanskje den mest spennende noensinne, sier Joel Levin til elbil.no. Han er tydelige på at det har vært litt av en måned for elbiler.

FORSIKTIG OPTIMIST: Joel Levin i Plug In America.
Levin er leder for Plug In America, en organisasjon som tilsvarer Norsk elbilforening i USA, og han forteller at elbilsalget i landet har vært helt flatt under de to siste årene med Trump.

Men så fort Biden kom til makten, skjøt kurven i været:

– Elbilsalget hoppet kraftig i første kvartal av 2021, til litt over tre prosent av nybilsalget, forteller Levin.

De to foregående årene har det ligget stabilt på to prosent. Totalt er det solgt i underkant av to millioner elbiler i USA, et isolert sett høyt, men likevel kanskje ikke spesielt imponerende tall i Teslaens hjemland – landets cirka 330 millioner innbyggere tatt i betraktning.

– Jeg våger ikke være for optimistisk, selv om President Biden virker oppriktig engasjert i elbilsaken og det kommer mange bra elbiler på markedet i år, sier Levin.

Lenger ned i artikkelen kan du lese hva andre amerikanske elbil- og klimaforkjempere har å si om situasjonen i USA akkurat nå.

LES OGSÅ: Verdens første elektriske Hummer solgt for 21,5 millioner kroner

174 milliarder dollar

Det er ikke småpenger Biden legger i potten: Saftige 174 milliarder dollar – nesten 1500 milliarder – kroner skal brukes på ulike tiltak som spenner fra ladeinfrastruktur til direkte innkjøp av elbiler.

Her er noen av tiltakene USA nå satser på:

25. januar utstedte Biden en presidentordre om å elektrifisere hele bilparken i offentlig sektor. Nærmere 650.000 biler skal dermed på sikt byttes ut til elbiler, både for å redusere utslipp, men også for å gå foran som et godt eksempel når han vil ha sine landsmenn til å satse på elbil.

Presidentordren legger opp til at innkjøpene skal stimulere landets egen elbilindustri slik at pengene forblir i landet.

Så langt har man ikke gått ut med konkrete tidsfrister for fremdriften av innkjøpene, men noe er allerede i ferd med å konkretisere seg: For eksempel ligger det nå an til at det amerikanske postsystemet skal gå til anskaffelse av 165.000 elektriske postbiler.

AMBISIØST: Skjemaet viser hvordan Biden-administrasjonen planlegger elbilsatsingen i landet fremover.

En halv million ladestasjoner

Biden vil også få fart på utbyggingen av ladeinfrastrukturen i USA. Hele 500.000 nye ladestasjoner skal bygges ut over hele landet innen 2030.

I mars i år passerte for øvrig landet 100.000 ladestasjoner nasjonalt.

Rundt 15 milliarder dollar er den estimerte kostnaden på prosjektet som skal føre til ladekorridorer som vil gjøre det mulig å kjøre elbil på kryss og tvers gjennom hele landet.

Samtidig vil dette løftet føre til flere arbeidsplasser og bidra til å få farten opp igjen etter pandemien i det som fortsatt er verdens største økonomi.

LES OGSÅ: Tesla Cybertruck – framtidas arbeidsbil?

Pisk og gulrot

I tillegg er Biden positiv til at det kan bli aktuelt å innføre nullutslippssoner i amerikanske storbyer, et viktig signal som kan bidra til å få fart i elbilandelen i storbyene.

Eksempelvis har California i mange år hatt sine egne og betydelig strengere utslippsregler og har ønsket å definere deler av delstaten som nullutslippssoner, noe Trump satte en stopper for.

Nå har Biden reversert dette, slik at det blir fritt frem for delstater for å sette sine egne utslippsbegrensninger.

Skattelette for elbilkjøp er andre virkemidler Biden-administrasjonen tar til orde for, og de ser også på muligheten for å subsidiere elbiler direkte.

I tillegg skal den amerikanske bilbransjen få støtte til omstillingen det grønne skiftet forutsetter, både til teknologiutvikling og til ombygging av fabrikker.

Samtidig vil den amerikanske bilindustrien oppleve strengere utslippskrav fremover, slik at bilbransjen får smake både pisk og gulrot fra Biden-administrasjonen fremover.

Må nå de fossile «superbrukerne»

– I 2017 lanserte vi kampanjer i delstatene California og Washington der vi ba om klare utfasingsplaner for salg av nye fossilbiler, slik vi har sett eksempler på i Europa. Dette ble sett på som fullstendig galskap i begynnelsen, men nå har vi allerede kommet et godt stykke på vei.

KLIMAFORKJEMPER: Janelle London i den amerikanske miljøorganisasjonen Coltura.
Det sier Janelle London, nestleder i organisasjonen Coltura, som jobber for å akselerere skiftet fra diesel og bensin til renere alternativer. Visjonen er et fossilfritt USA innen 2040, eller forhåpentlig enda før.

– California og Washington leder fortsatt an, sistnevnte skal fase ut fossilbiler innen 2030, men nå har flere delstater gått ut med konkrete utfasingsdatoer – og undersøkelser viser at flertallet av amerikanere støtter skiftet fra fossilbiler til elbiler. Men fra et klimaperspektiv kjemper vi mot klokka om vi skal nå USAs nye mål om å halvere klimautslippene innen 2030, så vi må virkelige få opp farten, sier Janelle London i Coltura.

– Så hva synes du om Bidens nye elbil-satsing?

– Det er en flott start å satse 174 millioner dollar på elbilinsentiver og ladeinfrastruktur. Men for å oppnå en halvering av fossilbruken innen 2030, forutsetter det en rask og omfattende overgang til elbiler fra det vi definerer som «gasoline super-users». Denne gruppen utgjør 20 prosent av USAs bilister, og de står for nesten halvparten av USAs samlede drivstofforbruk. Hvis Bidens insentiver klarer å få denne gruppen over på elbil, vil mye være gjort.

– Hvordan er stemningen rundt elbil i USA nå?

– Mange vurderer seriøst at den neste bilen de kjøper skal være elektrisk, forutsatt at rekkevidden er god nok. Mange amerikanere kjører nå fossildrevne pickuper og SUV-er, og disse bilene står for en stor del av våre økte klimautslipp. Men når denne typen biler de neste par årene kommer i USA og ladetilbudet blir bedre, tror jeg appetitten for elbiler vil øke enormt.

LES MER: Nå blir også en av USAs mest solgte pickuper elektrisk

Tror USA kan gå forbi Europa og Kina

Så langt har USA ligget langt bak både Kina og Europa – og ikke minst Norge – på elbilfronten. Hva tenker Coltura-nestlederen om landets sjanser for å ta igjen forspranget?

– Vi bør ikke undervurdere USAs omstillingsevne. Mange millioner amerikanske familier har få eller ingen motforestillinger mot å bytte ut minst én av bilene i oppkjørselen med en elbil. Med riktig budskap og de rette insentivene tror jeg USA nærmest kan hoppe bukk over både Europa og Kina innen de neste fem-ti årene.

– Så du tror amerikanere flest er positive til Bidens elbil-signaler?

– De fleste amerikanere innser alvoret i klimakrisen, de forstår at fossilbilene våre er en stor del av problemet og mange er villige til å gjøre noe med det. Ifølge en nylig undersøkelse vi gjennomførte, svarte nesten 60 prosent av velgerne i delstaten Washington at de støttet «Clean Cars 2030»-planen som nylig ble lovfestet. Men det er fortsatt et stort behov for økt kunnskap og bevissthet i USA rundt skadene fossilt brensel påfører oss, og alle fordelene ved elbil, konkluderer Janelle London.

I HORISONTEN: USA står foran et skifte av bilparken. Foto: Egor Shitikov/Pixabay

Elbilstemningen i USA nå: – Electric

– Bidens investeringspakke i elbil og lading er modig – og akkurat hva vi trenger i USA nå.

Det sier Jeanette Shaw, nestleder i Forth Mobility, en stor amerikansk organisasjon som jobber for at hele transportsektoren skal bli renere. Men hun er ikke enig med Janelle London i at USA kan passere Kina når det gjelder elbil med det første.

– Å ta igjen Kina, vil være vrient for alle land, ikke minst med tanke på hvor stort Kinas eget marked er. Vi kan ta innpå Kina, men på grunn av helt ulik styreform vil vi ikke kunne gå frem like fort.

Likevel er hun ikke i tvil om at elbil har sitt momentum i USA akkurat nå, og den generelle stemningen i landet beskriver hun ganske enkelt slik:

– Electric!

LES OGSÅ: Nå kommer teknologi-gigantene for fullt

Fokuset på arbeidsplasser viktig

Jeanette Shaw forventer fortsatt vekst og en normalisering i det å ha elbil blant amerikanerne, men mener alt avhenger av at elbilprisene blir konkurransedyktige og at ladetilbudet bygges ut, både langs veiene og på arbeidsplassene.

– Er ditt inntrykk at amerikanerne ønsker Bidens signaler velkommen – eller kan elbilsatsingen polarisere USA befolkning ytterligere?

VIL FREMOVER: Jeanette Shaw i Forth er utålmodig, men glad for de nye taktene USAs regjering viser i elbilomstillingen som nå er på trappene.
– De er positive til «common sense-aspektet» som ligger i Bidens signaler: Altså med tanke på det eksepsjonelle året USA har vært gjennom, med flom, skogbranner, orkaner etc. Det hjelper også at Bidens fokus for elbilsatsingen er at den skal skape arbeidsplasser og gi økonomiske fordeler.

Men endringene USA nå står overfor, er komplekse, understreker Shaw. Den eneste måten å gjennomført dem på, er gjennom samarbeid.

– Hvis vi skal få til effektive, varige endringer, må det skje gjennom løsninger som bringer folk sammen. Det forutsetter nye typer samarbeid fra høyst ulike selskaper og organisasjoner som ofte har liten erfaring med å samarbeide, og som kanskje frem til nå har vært i direkte konflikt med hverandre, sier Shaw.

Hun forteller at Forth nå blant annet jobber med et prosjekt med elektriske traktorer, der de forsøker å få landbrukssektoren og miljøbevegelsen til å innse at de ofte har felles interesser.

– Det gjelder å bygge bro over konfliktlinjer, og å få både by og land til å forstå fordelene den elektriske satsingen vil gi for alle parter.

Det haster

Nestlederen i Forth minner om at USA fortsatt er verdens tredje største elbilland, og selv om befolkningen generelt ikke akkurat har trykket elbilen til sitt bryst, øker likevel elbilandelen i landet.

– Selv om fokuset på elbil har økt eksponentielt det siste året, ser vi fortsatt en mangel på kunnskap – og dermed bevissthet – om elbil blant forbrukerne.

Hun mener at dette gjelder i enda større grad blant ikke-hvite amerikanere.

– Og det er de som får kjenne de mest negative følgene av USAs karbon-intensive transportsystem på kroppen, både med tanke på helse-, økonomi- og miljøkonsekvenser.

For å begrense disse konsekvensene mener Shaw at det nå virkelig haster med å få fart på elbilovergangen i USA.

– Det må vi gjøre gjennom politikk, teknologisk innovasjon, koalisjonsbygging og økt samfunnsengasjement. Og vi må lære av erfaringene våre internasjonale partnere allerede har gjort, sier Shaw.

– Og med støtten vi nå ser fra Biden-administrasjonen, vil USA kunne ta store steg fremover – noe som er helt avgjørende når vi skal møte klimautfordringene vi står overfor.

LES OGSÅ: GM og Will Ferrell ypper til kamp mot Norge