Slik blir elbil-politikken med Ap og Sp: – Jonas bommer fullstendig på målet

UTEN BRODD: I dag la påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre fram den nye regjeringsplattformen – uten at han forplikter seg til vedtatte mål rundt nullutslippsbiler. Foto: Stortinget

Den nye regjeringens elbilpolitikk svikter de vedtatte målene, mener Elbilforeningen. – Det er fullstendig uholdbart at de ikke greier å forplikte seg, sier generalsekretær Christina Bu.

13. oktober la Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram den politikken de to partiene skal styre etter: Hurdalsplattformen.

– Det er vanlige folks tur, de skal merke en forskjell i hverdagen, sier påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre.

– Vi går inn i et tiår fullt av muligheter, og vi skal ta hele landet i bruk.

– Uholdbart

Men i elbil-politikken spiller den nye regjeringen fallitt med de vedtatte målene, mener generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Det er fullstendig uholdbart at regjeringen ikke klarer å forplikte seg til klimamålet som Stortinget enstemmig har vedtatt: Alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslipp i 2025. Regjeringserklæringen forsøker å svekke Stortingets mål. Dette går ikke, Jonas! sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

MISFORNØYD: – Den nye regjeringen svekker elbilambisjonene og Norges viktigste klimasatsing, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Svikter 2025-målet

Det virker som om Ap og Sp vil kjøpe seg tid – og samtidig utvide målskiven.

For dette er hva de skriver i Hurdalsplattformen:

2025-målet: «Gjøre det attraktivt å velge lav- og nullutslippskjøretøy med mål om at 100 prosent av nye personbiler er fossilfrie innen utgangen av 2025. Bidra til at nullutslippskjøretøy opprettholder sin konkurransefordel mot bensin- og dieselkjøretøy.

Legge til rette for at det velges fossilfrie kjøretøy i offentlige kjøp av personbiler og mindre varebiler.»

Ifølge Elbilforeningen er dette problemene rundt hvordan 2025-målet formuleres i regjeringserklæringen:

 • Såkalte “lavutslippsbiler” inkluderer biler på fossilt drivstoff.
 • Ordet “fossilfrie” brukes istedenfor “nullutslippskjøretøy”. Det inkluderer biler som kan gå på biodrivstoff. Biodrivstoff har begrenset ressurstilgang og har allerede mange mulige bruksområde, og derfor har Norge til nå hatt som strategi å elektrifisere nybilsalget.
 • Målet skal nås innen “utgangen” av 2025 istedenfor “i 2025”.
 • De dropper å omtale varebiler i 2025-målet.

– Det er dårlig stil å svekke klimamål når tidsfristen nærmer seg. Nå gjelder å ha tro på verdens beste elbilsatsing i en tid elbilene slår salgsrekorder i hele Norge, sier Bu.

Moms over 600.000 kroner

Momsfritaket: «Det skal betales merverdiavgift på beløp over 600.000 kroner ved kjøp av ny elbil.» (Red.anm.: Den nye regjeringen skriver ikke når dette skal innføres.)

– Vi registrerer at innfasing av moms for biler over 600.000 kroner er nevnt i plattformen fra Hurdalssjøen. Vi minner om at det viktigste nå er å sørge for at 2025-målet blir nådd, og ikke utvannes. En sakte innfasing av moms må gjøres på en måte som sikrer at målet nås. Derfor må man ha is i magen, og det er helt uaktuelt å begynne å skli på 2025-målet, sier Christina Bu.

Mange potensielle elbilkjøpere har lurt på om det innfases en slik moms allerede ved nyttår. En av regjeringsforhandlerne og parlamentarisk leder Marit Arnstad uttalte i august i år at hun ikke tror momsen blir innført 1. januar 2022, og så istedet for seg 2023.

Den borgerlige regjeringens siste statsbudsjett, som ble lagt frem tidligere denne uka, foreslår å videreføre momsfritaket for elbil nok et år, og styrket også miljøprofilen på forurensende biler. Samtidig foreslo de økt trafikkforsikringsavgift og innføring av omregistreringsavgift på elbil. Nå skal ny regjering foreslå eventuelle endringer på dette opplegget, og legge fram en tilleggsproposisjon som er ventet rundt 10. november. Dermed må de forhandle på Stortinget om flertall for budsjettet, og de har varslet at SV er en naturlig budsjettpartner.

Les mer om den avgående regjeringens statsbudsjett her.

«Nødvendig antall ladestasjoner»

Om ladestrategi skriver den påtroppende følgende: «Sørge for utbygging av et nødvendig antall ladestasjoner for elbil i hele landet. Regjeringen skal som minimum sikre en hurtigladestasjon i kommuner som ikke har dette i dag innen 2023.

Vi vil utarbeide en nasjonal ladestrategi hvor Statens Vegvesen får en rolle i å planlegge et sammenhengende ladeinfrastrukturnett og identifisere strekninger som trenger statlig drahjelp for å bygge ut ladenettet

Arbeidet med den nasjonale ladestrategien er allerde i gang, og er et resultat av Elbilforeningens politiske arbeid i behandlingen av Nasjonal transportplan tidligere i år.

– Elbilforeningen kommer til å jobbe videre for å sikre både nok utbygging av ladeinfrastruktur og at man får på plass mer forbrukervennlig hurtiglading med enklere betalingsmetoder og forståelige prismodeller, sier Bu i Elbilforeningen.

Foto: Stortinget

Stortingsvalget 2021: Slik er partienes elbilpolitikk

Elbilforeningens 8 råd

Umiddelbart etter stortingsvalget sendte Norsk elbilforening 8 konkrete innspill til partiledelsene i Ap, Sp og SV.

De konkrete forslag til ny regjeringserklæring var som følger:

 • At alle nye personbiler og varebiler skal være nullutslippskjøretøy senest i 2025. Det skal alltid lønne seg å velge nullutslippsbil sammenlignet med fossilbil. Alle biler med utslipp skal betale engangsavgift.
 • Gjennomføre en utredning med sikte på endringer i mva-regelverket for å hindre at leasingmarkedet blir en barriere for å nå målet om at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler.
 • Vente med å innfase en lav momssats på elbil til man har sikret elbilens konkurransekraft i leasing og styrket miljøprofilen til engangsavgiften. Det skal utredes hvordan man kan gjøre dette uten å ødelegge elbilens konkurransekraft.
 • Utarbeide en nasjonal ladestrategi som sikrer nok utbygging slik at alle i hele landet kan velge elbil, og som bidrar til elektrifisering av alle kjøretøygrupper.
 • Føre en forbrukerpolitikk for at det skal være like enkelt å lade som å fylle fossilt drivstoff. Gjennom regulering skal det sikres forbrukervennlige betalingsmetoder og sammenlignbar prisinformasjon.
 • Innføre en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag, sameier og garasjelag.
 • Etablere en nasjonal regel om 100 prosent miljørabatt for elvarebiler i bomprosjekter fram til de utgjør 25 prosent av passeringene. Miljøprofilen til engangsavgiften på varebiler med utslipp skal styrkes.
 • Legge til rette for etablering av produksjon og -gjenvinning av batterier i Norge.

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 110 000 andre elbilister!