Hopp til innhold

Pilotprosjekt i Trondheim: Skal teste trådløs lading av elbusser

KABELFRI LADING: I årene fremover skal kollektivselskapet AtB teste dynamisk induksjonslading med to testbusser i et pilotprosjekt. Det er altså ikke det du ser her, pilotprosjektet skal først i gang vinteren 2024-2025 Foto: AtB

To elektriske busser skal gjennom de neste årene lades trådløst – på farten i Trondheim.

Kollektivselskapet AtB og Trondheim fylkeskommune skal de neste årene teste elektriske veier.

Pilotprosjektet i Trondheim skal teste ut dynamisk induksjonslading slik at bussene kan lade i fart.

Dynamisk induksjonslading gjør at elektriske kjøretøy kan lade batteriet ved å kjøre over en ladeplate som er installert i veibanen.

INDUKTIV LADING: Induksjonslading er en teknologi hvor strøm overføres trådløst fra et felt under veidekket til en mottaker i kjøretøyet. Ladeteknologien bruker magnetisk induksjon for å overføre strøm til batteriet.

Dette vil være spesielt nyttig for elektriske busser og lastebiler som kjører på faste ruter eller i bestemte områder.

Hensikten med pilotprosjektet er å finne ut om det er mulig å få til induktiv lading på vei i Trondheim, hva det vil koste og hvordan anlegget skal integreres i veibanen.

Grunnet lang leveringstid på deler av utstyret, har ikke prosjektet oppstart før vinteren 2024/25.

Busser får jevnlig parkeringsbøter på ladestasjoner:

Mangler egne ladeplasser – det skaper trøbbel

Vil gi verdifull kunnskap

Testområdet vil være inne på Sandmoen bussdepot, sør for Trondheim, hvor infrastruktur graves ned i veien for at testbussene kan lade trådløst mellom rutene.

Det statlige foretaket Enova skriver i en pressemelding at de støtter prosjektet med 6,4 millioner kroner.

Markedssjef i Enova, Marie Tranaas Skjærvik, peker på de støtter prosjekter som går foran, og at det er avgjørende at det utvikles teknologi som bidrar til utslippskutt.

Håpet er at prosjektet vil gi kunnskap om hvordan funksjonaliteten og holdbarheten til dynamisk induktiv lading er i kalde og våte klimatiske forhold.

Elektrisk vei er testet andre steder i verden, men ikke i et trøndersk klima, med is, telehiv, snø, slaps, salting og brøyting.

– Dynamisk induktiv lading er en ung teknologi som vil gi oss verdifull kunnskap om veien videre, sier Skjærvik.

Advarer om dobbeltmoral i bilbransjen og fremvekst av «segregerte» bilmarkeder:

Slik kan elbilandelen i ulike deler av verden se ut i 2035

En del av «Miljøpakken»

Prosjektet er en del av den såkalte «Miljøpakken» i Trondheim som allerede har bevilget 16 millioner kroner til testprosjektet.

Det er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune. Ambisjonen er at alle busser i stor-Trondheim skal være utslippsfrie ved ny kontraktsperiode i 2029.

Busslinjene til AtB kjører langt og intensivt i sentrale strøk i Trondheimsområdet – og krever mye energi.

Den viktigste utfordringen har da vært hvordan disse store bussene skal lade.

Selv om teknologien for dynamisk induksjonslading har utviklet seg de siste årene, gjenstår det fortsatt utfordringer før det kommer til å bli utbredt.

Spennende prosjekt rundt trådløs lading:

Hvorfor lader vi ikke på denne måten?

Potensielt høy gevinst

Pål Revheim, seniorrådgiver i AtB, mener at gevinsten er høy dersom man lykkes i Trondheim.

– Lykkes vi med pilotprosjektet, vil ikke metrobussene trenge like store batteripakker. Vi slipper høy ladeeffekt på ladestasjonene og vi vil få lavere driftskostnader, sier han.

Det er få elektriske veier i verden med induktiv lading. Prosjektet i Trondheim vil derfor bidra med erfaringer det knytter seg stor interesse rundt.

Eltaxi-boom i Norge:

Nesten 1 av 3 drosjer er nå elektriske

Hyller testprosjektet

Klima- og miljøminister, Espen Barth Eide, mener vi må tenke innovativt og teste ut ny teknologi for at kollektivtransporten skal bli utslippsfri.

– Lading av kjøretøy direkte gjennom veien er en spennende idé som både bidrar til omstilling, reduserer belastningen på strømnettet og bidrar til kostnadsreduksjoner for kollektivselskapene.

Han skryter derfor av det trønderske kollektivselskapet for å ha gått i bresjen her.

– Alt dette er viktig å få til i omstillingen vi skal gjennom, og jeg vil rose AtB for at de tenker innovativt og tester ut denne nye teknologien, sier Barth Eide i pressemeldingen fra Enova.

Toårig prøveprosjekt med autonom elbuss i Stavanger:

Nå er Norges første store selvkjørende elbuss i rute

Elektromagnetisk stråling

Forskningsinstituttet Sintef bistår med faglig ekspertise og skal gjennomføre uavhengige målinger i forbindelse med prosjektet.

Det er nemlig knyttet visse sikkerhetsspørsmål rundt elektromagnetisk stråling på elektriske veier.

Pål Revheim i AtB er tydelig på at sikkerheten er førsteprioritet.

– Vi er klar over spørsmål rundt elektromagnetisk stråling og tar problemstillinga på alvor. Hvis AtB ikke er helt sikre på at dette er et trygt alternativ, går vi ikke videre med det.

Fakta om prosjektet:

  • Elektrisk vei innebærer at kjøretøyene lader under kjøring, i dette tilfellet ved induksjon.
  • Ladefeltet legges i veibanen enten under betong eller asfalt.
  • For å oppnå lading skal det monteres mottaker under bussen, som kobles opp mot bussens batterisystem.
  • Ladefeltet er planlagt etablert på bussdepoet på Kvenildstrøa, Sandmoen.
  • Målet er å oppnå en trådløs ladeeffekt på 250 kWt.

Stadig større nettverk tilgjengelig:

Ladeklubben vokser kraftig

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også