Hopp til innhold

Slik vinner du elbildiskusjonen #9: Norske elbiler går på skitten energi

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Er egentlig strømmen norske elbiler kjører på så miljøvennlig?

I denne artikkelserien tar Elbil.no for seg diverse elbilmyter – og ser på i hvilken grad det er hold i dem. Myte: «Elbiler lades på skitten strøm fra kullkraftverk i Europa». I hovedsak feil. Faktum er at Norge som strømprodusent er 100 prosent fornybar. Årsaken er at vi er nettoeksportør av strøm, og at denne strømmen uomtvistelig er ren. Nå er det samtidig slik at strømmens renhet ikke kan selges to ganger, definert av det europeiske regelverket for opprinnelsesgarantier. Dette følger av at Norge er del av Europas felles marked for strøm. Dersom man velger å betale noen få ekstra kroner i måneden for å beholde hevd på norsk, opprinnelsesgarantert strøm, er saken grei. Først og fremst får du ryggen fri i diskusjoner om strømmens renhet, både fysisk og markedsmessig, men du bidrar også til å fremme investeringer i fornybar kraft i Europa. Derfor kan det være noe å vurdere, siden alternativet altså kan være «eierskap» til polsk kullkraft. Man kan like det eller ikke, men det er Norsk elbilforenings standpunkt at man må respektere regelverket så lenge systemet med opprinnelsesgarantier gjelder. Dermed vil myten om at norske elbiler går på skitten strøm fra polske kullkraftverk kunne ha en teoretisk sannhetsgehalt, men i det store bildet er det åpenbart at den norske strømmen er ren.

Minst 93 prosent fornybart i fjor

Ja, det vil altså kunne forekomme at også norske elbiler – på papiret, ikke fysisk – får strømmen sin fra et kullkraftverk i Europa, på samme måte som enheten du leser dette på nå, kan være drevet fra en slik energikilde. På papiret, altså. Men det vi vet, er at den norske strømimporten utgjør en lav prosent av totalforbruket, og at vi i Norge generelt eksporterer langt mer elektrisitet enn vi importerer. Totalt ble det produsert 148,7 TWh i Norge i 2017. Norge hadde samtidig et totalt strømforbruk på 134 TWh i fjor. Av dette importerte vi seks TWh. Dermed brukte vi totalt 128 TWh fra norske strømkilder. Siden norsk strøm er 98 prosent fornybar, kan vi trekke fra to prosent av dette, som utgjør 2,56 TWh ikke-fornybar energi, skriver faktasjekktjenesten Faktisk.no. Et forsiktig anslag er at minst 93 prosent av det norske strømforbruket i fjor stammet fra fornybare kilder.

Mot lysere tider

Anslaget er forsiktig fordi det legger til grunn at all den importerte strømmen stammet fra ikke-fornybare kilder, noe som ikke gir et representativt bilde av situasjonen i Europa. Eksempelvis ble  27,4 prosent av den europeiske elektrisiteten generert ved kjernekraftverk i 2014. 47,6 prosent ble produsert ved gass-, olje- og kullkraftverk, 13,2 prosent fra vannkraft, 8,3 prosent fra vind og 3,2 prosent fra sol. I det store og hele blir kraftproduksjonen stadig renere i Europa, og det gir ikke lenger et presist bilde av situasjonen å påstå at den europeiske strømmen sett under ett er «skitten». Opprinnelsesgarantiene og andre tiltak stimulerer til utbygging av fornybar kraft nedover på kontinentet, og bidrar til at andelen skitten kraft går jevnt nedover. Fra 2050 skal for øvrig hele den europeiske kraftproduksjonen være utslippsfri. PS. Lyst til å være 100 prosent sikker på at strømmen som går med til elbilen din er ren? Da kan du vurdere å gjøre som han karen her. Solceller på eget tak og elbil passer nemlig som hånd i hanske for mange norske elbilister. Flere elbilmyter:

Bryr elbileierne seg mer om økonomi enn miljø? Sliter elbiler mer på veiene, og skaper de mer svevestøv? Er elbiler brannfarlige?  Er elbilene gedigne strømslukere? Vil flere elbiler utgjøre en kjempebelastning for strømnettet? Fører elbiler til at folk slutter å reise kollektivt? Er elbilen bare en nummer 2-bil? Taper elbilbatteriene seg fort?