Hopp til innhold

To av tre kommuner hadde lavere klimagassutslipp i fjor: Elbiler en del av årsaken

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

KLIMAGASSREGNSKAP 2020: Lavere utslipp fra personbiler skyldes mindre kjøring og at flere kjører elbiler fremfor bensin- og dieselbiler. Foto: Janus Orlov, Mostphotos

67 prosent av kommunene hadde nedgang i utslipp av klimagasser i 2020, viser nye tall fra Miljødirektoratet.

Nå tilgjengeliggjør Miljødirektoratet nye utslippstall for norske kommuner og fylker for 2020.

Disse tallene gir altså en oversikt over utslipp av klimagasser for alle landets kommuner og fylker, og kan vise hvordan utslippene har utviklet seg fra 2009 til 2020, fordelt på ni ulike sektorer.

Forhandlingene om Oslopakke 3 i gang nå:

– Bompengerabatt avgjørende for at Oslo skal nå klimamål

Elektrifisering og nye reisevaner sentralt

Utslippene går ned i mer enn to av tre kommuner. Totalt sett er det reduserte utslipp fra personbiler, luftfart, passasjerbåter og cruiseskip som bidrar til de største utslippsreduksjonene i kommunene i 2020.

Hvor mye av nedgangen som skyldes direkte koronarestriksjoner, er vanskelig å fastslå, men nedgangen i utslipp fra sjøfart og luftfart skyldes sannsynligvis endrede reisevaner på grunn av pandemien.

Lavere utslipp fra personbiler skyldes mindre kjøring og at flere kjører elbiler framfor bensin- og dieselbiler. Dette gjelder spesielt i de store byene.

Tallene viser også en nedgang i utslipp fra personbiler i flere av kommunene langs grensen til Sverige og i nærheten av flyplasser. Dette henger sannsynligvis sammen med mindre reiseaktivitet til utlandet.

Sjekk utregningene:

Jo, det er (fortsatt) billigere å kjøre elbil enn dieselbil!

Utslippene fra olje til oppvarming er redusert

– Kommunene er viktige i arbeidet med å få ned klimagassutslippene. Oppdaterte tall for utslipp av klimagasser bidrar til økt bevissthet om utslippene lokalt. Vi håper det vil være et nyttig verktøy for kommunene i deres klimaarbeid. Vi opplever at kommunene er engasjerte og stadig flere deltar aktivt med å redusere utslippene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

I 2020 ble det innført et forbud mot bruk av olje til oppvarming av bygninger. Oljefyrforbudet har bidratt til at utslippene fra olje og parafin til oppvarming har gått ned fra over 1 million tonn CO2-ekvivalenter i 2009, til tilnærmet null i 2020.

I andre sektorer, slik som jordbruk og avfallshåndtering, er det liten forandring i utslippene sammenlignet med tidligere år.

Elbiler hovedårsak til at utslipp i de store byene går ned

Fjerde året med klimagassregnskap

Det er mange faktorer som spiller inn på hvilke klimagassutslipp som dominerer i hver enkelt kommune. Utslippene henger gjerne sammen med hvor mange som bor i kommunen, hvilke næringer som finnes der, om de ligger i tilknytning til kysten eller om det ligger veier med mye trafikk der.

– Hovedformålet med regnskapet er å bidra til at kommunene har et godt kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre klimaarbeidet sitt, ikke å måle kommunene på måloppnåelse eller opp mot hverandre, poengterer miljødirektør Ellen Hambro.

Dette er fjerde året Miljødirektoratet publiserer nye utslippstall for kommuner og fylker siden tjenesten ble lansert i 2019.

På Miljødirektoratets nettsted kan du selv sjekke ut utslipp for de ulike norske kommunene fra 2019 til 2020.

Oslo kommune skrudde opp ladeprisene ved årsskiftet:

To kroner dyrere per time å lade på disse

Fakta: Klimagassregnskap for kommuner

  • Klimagassregnskap for kommuner er en nettjeneste som viser utslippene til alle kommuner og fylker i Norge.
  • Tjenesten viser utslippene som skjer innenfor kommunens grenser, fordelt på 47 forskjellige utslippskilder (ni hovedsektorer).
  • Kildeinndelingen er i hovedsak den samme som blir brukt i det nasjonale utslippsregnskapet som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB), men inndelingen er mer aggregert.
  • SSB, Kystverket, Eurocontrol og Nilu er viktige leverandører av data og utslippsberegninger for enkeltkilder, sammen med rapporterte utslipps- og energitall fra virksomhetene til Miljødirektoratet.
  • På grunn av ulike datakilder og avgrensninger kan ikke det kommunefordelte og det nasjonale klimagassregnskapet sammenlignes direkte.
  • Tjenesten har også en egen side som viser utslipp og opptak fra skog og annen arealbruk. Disse beregningene vil etter planen oppdateres i løpet av 2022.
  • I tillegg finnes det flere effektkalkulatorer der kommunene kan beregne klimaeffekten av forskjellige klimatiltak.

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!