Hopp til innhold

Ny rapport peker på store fordeler ved å bruke elbilbatterier smartere: Toveis-lading kan kutte utslipp og spare milliarder

FOR GODT TIL Å VÆRE SANT? Ifølge rapporten vil Europa i 2030, dersom alle forutsetninger ligger til rette for det, kunne dra stor nytte av et mer fleksibelt strømnett og toveis elbillading. Estimater viser at Europa skal kunne redusere 37,5 millioner tonn klimagassutslipp, og samtidig kunne spare mellom 11,1 og 29,1 milliarder euro i investeringer i kraftnettet – og forbrukerne vil årlig kunne spare til sammen 71 milliarder euro. Foto: Shutterstock

Fordelene med å bruke elbilbatterier smartere vil føre til mange milliarder spart samtidig som utslippene av klimagasser vil kunne reduseres betydelig, ifølge en ny rapport.

En fersk rapport fra DNV og Smart Energy Europe har identifisert en rekke interessante funn og prediksjoner rundt såkalt toveis elbillading, altså at elbilen ikke bare henter strøm fra strømnettet, men også kan levere strøm tilbake til nettet.

Her er noen stikkord:

TYKK TRYKKSAK: Rapporten fra DNV og Smart Energy Europe tar for seg mulighetene som ligger i toveis elbillading.

Vil kunne gi mer fleksibilitet til strømnettet

Det er smartEN (Smart Energy Europe) sammen med uavhengige konsulenter fra DNV som står bak rapporten.

Rapporten tar for seg muligheter, hindringer og konsekvenser av å inkludere mer forbrukerfleksibilitet i strømnettet.

Enkelt forklart handler det om hvordan strømforbrukere kan samhandle bedre med nettet. Eksempelvis ved å styre, lagre, forbruke eller tilføre energi i tråd med strømnettets behov.

Bruker elbilen som strømkilde til både hus og hytte:

Atle pumper vann med strøm fra elbilen

Rapporten ser blant annet på toveis elbillading, utviklingen av ladestasjoner, regulatoriske og markedsmessige forhold, og nett- og systemhensyn.

– Viktigheten av fleksibilitet i strømnettet øker i takt med at vi stadig får mer energi fra variable fornybare energikilder som sol- og vindkraft, sier Jon Helsingeng.

Han er leder for energistyringsselskapet Eaton i Norge, og Eaton er en av flere sponsorer bak rapporten.

STORT POTENSIAL: – Elbiler står stille 90 prosent av tiden, og representerer en enorm mulighet for å inkludere mer fleksibilitet i strømnettet – særlig i Norge hvor vi har så mange elbiler, sier Jon Helsingeng i Eaton. Foto: Eaton

Bilene står stille 90 prosent av tiden – da kan de gjøre annen nytte for seg

Rapporten skal være den første av sitt slag, og peker blant annet på at toveis elbillading og intelligente energilagringssystemer kan få en betydelig rolle i det grønne skiftet.

– Elbiler står stille 90 prosent av tiden, og representerer en enorm mulighet for å inkludere mer fleksibilitet i strømnettet – særlig i Norge hvor vi har så mange elbiler, sier Helsingeng.

Han er blant dem som peker på at en større andel fleksibel kapasitet fra elbiler vil bidra til å balansere strømnettet for å hindre strømbrudd og redusere nettinvesteringer, og at dette er avgjørende for å elektrifisere og inkludere mer variable energikilder i Europa på en kostnadseffektiv måte.

Jobber for at elbiler skal sikre strømnettet i storbyen:

Tester storskala batteribank på hjul

Kan redusere 37,5 millioner tonn klimagassutslipp

I rapporten er det laget flere modeller som bidrar til mer kunnskap om hvordan fleksibilitetstjenester kan påvirke strømnettet.

Fordelene knyttet til bedre samhandling mellom elbilbatterier og strømnettet estimeres til 9,9 milliarder euro i 2030.

Starter nytt prosjekt med Polestar som batteribank:

Vil bli en del av strømnettet

Utnyttes hele spekteret av muligheter for å skape mer fleksibilitet i nettet fra bygg, elbiler og industri, viser rapporten at i 2030 vil Europa kunne:

Pilotprosjekt i Trondheim:

Bruker elbiler som powerbank

– Studien viser hvordan forbrukere av strøm, både privatpersoner og bedrifter, kan spare penger og samtidig bidra til å redusere presset på kraftnettet. Men insentiver for å investere i teknologi som muliggjør denne fleksibiliteten må på plass, som for eksempel statlige støtteordninger, sier Helsingeng.

Rapporten belyser flere utfordringer som står i veien for å inkludere mer fleksibilitet i strømnettet.

– Kompliserte og ukoordinerte tekniske krav på tvers av landegrenser er en av hovedutfordringene for oss som produserer infrastruktur og ladestasjoner, sier Helsingeng.

Statens vegvesen i gang med testing:

Elektrisk brøytebil baner vei på Dovrefjell

Norske elbilister er foreløpig skeptiske

Elbilforeningen er for øvrig med i et stort europeisk forskningsprosjekt som ser på ulike former for smartlading, og hvor toveislading er en sentral del av tematikken det jobbes med.

Dette prosjektet heter SCALE, og du kan lese mer om det her.

I en undersøkelse utført i forbindelse med dette prosjektet, svarer kun 32 prosent av de 1487 norske respondentene av de ville gitt strøm tilbake til nettet dersom de kunne bruke strømmen fra elbilbatteriet til andre ting.

Dette er lavere enn for de andre europeiske landene i undersøkelsen, der 55 prosent av respondentene er villige til å gi strøm tilbake til nettet.

Nordmenns største bekymringer knyttet til toveislading, er redusert batterikapasitet, og at bilen ikke er ladet nok når de skal bruke den.

De som oppgir at de er villige til å bruke toveislading er faktisk mer bekymret enn resten. 

Mer av dette?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
– få elbilstoff og fordeler rett inn i innboksen!

Fire anbefalinger til europeiske beslutningstakere

Tilbake til rapporten: Den har gått igjennom en rekke regulatoriske forhold i 11 europeiske land.

Basert på dette gis det fire konkrete anbefalinger til myndigheter og beslutningstakere:

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også