Hopp til innhold

Går mot Europaparlamentets vedtak: Tyskland antyder nei til totalstopp i fossilbilsalg

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

TROSSET EU-ORGAN: Tyskland finansminister Christian Lindner kom i går med signaler om at Tyskland vil gå imot Europaparlamentets vedtak. Foto: Tysklands finansdepartement/Photothek

Den tyske finansministerens utsagn i går lover ikke godt for vedtaket i EU om en slutt på salget av nye fossilbiler fra 2035.

I går ble det kjent at Tysklands finansminister Christian Lindner går imot vedtaket fra EU-parlamentet som ble vedtatt for et par uker siden.

Det utgjør en kraftig hump i veien, for å si det mildt, for at EU-landene faktisk kan gjennomføre planen om å stoppe salget av fossildrevne biler i nybilsalget fra 2035.

Ikke uttalt i EU-sammenheng

Utsagnet fra den tyske finansministeren kan innebære at Tyskland ikke kommer til å gå med på EUs planer.

Begrunnelsen finansminister Lindner skal ha brukt, er at det fremdeles finnes nisjer for bensin- og dieselbiler etter 2035.

De foreslåtte EU-planene skal sikre kutt i klimagassutslippene fra veitrafikken med 55 prosent fra 2030 (sammenlignet med 1990-nivå), og med 100 prosent fra 2035.

Det var på en samling for ulike deler av tysk industri i regi av BDI at finansministeren tirsdag skal ha uttalt dette, og altså ikke i et offisielt EU-forum – men kan likevel tolkes som et signal om hvilken retning saken kan utvikle seg i.

Ford, Volvo og 26 andre selskaper med appell til EU:

Vil ha kun helelektrisk bilsalg fra 2035

Lindner sa der at et forbud er feil, og at det fortsatt vil være nisjemarkeder for biler med forbrenningsmotor, og at den tyske regjeringen derfor ikke kan stille seg bak et slikt EU-forbud.

Samtidig skal han samtidig ha uttalt at Tyskland fortsatt skal være et ledende marked for elbiler.

Kontroversielt tema

Som meldt her på elbil.no for uker siden, vedtok Europaparlamentet med knapt flertall å støtte lovvedtaket:

Vedtak i Europaparlamentet:

Vil ha stopp i fossilbilsalget fra 2035

Vedtaket i er tråd med innstillingen fra EU-kommisjonen og samtidig en del av den såkalte «Fit for 55»-pakken som er til behandling blant medlemslandene i Ministerrådet og parlamentet.

«Fit for 55» er en gigantisk pakke med nye lover og regler som skal redusere klimagassutslippene i EU med 55 prosent innen 2030.

Planen innebærer reduksjonsmål for utslipp til bilprodusenter i 2025 og 2030, og deretter et mål om null utslipp for personbiler og varebiler i 2035. Strategien EU har brukt til nå er at produsenter som ikke kan møte kravene, blir møtt med økonomiske bøter.

Men at temaet er kontroversielt, noe den tyske finansministeren tirsdag illustrerte ytterligere.

At EU-landene er splittet i spørsmålet, kom også klart frem da parlamentet stemte over kommisjonens innstilling for tidligere denne måneden. Forslaget ble vedtatt med 339 mot 249 stemmer, mens 24 avsto fra å stemme.

Connie Hedegaard, EUs tidligere klimakommissær:

– Norge har banet veien for oss andre

Hva nå?

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge, understreket for to uker siden at det er banebrytende at Europaparlamentet skjønner at fremtiden for personbilmarkedet er elektrisk.

– Det blir uhyre spennende å se hvordan EUs medlemsland nå følger opp i den videre behandlingen i EU, sa hun da.

Neste formelle steg er at miljøsammensetningen av Ministerrådet møtes i Brussel i slutten av juni for å avgi sin innstilling.

Deretter skal Europaparlamentet og Ministerrådet forhandle seg frem til en endelig lovfestet avtale.

Ministerrådet er medlemslandenes organ i EU. Det består av 27 fagministre, én fra hvert av EUs medlemsland. Hvilke ministre som møter, avhenger av hvilken type sak som skal behandles.

Unni Berge i Elbilforeningen håper nå fortsatt i det lengste på at EU-landene likevel vil forplikte seg til mest mulig av Europaparlamentets vedtak:

– Teknologisk sett er det fullt mulig å fase ut fossilbilene i 2035, og utfasingen burde ideelt sett skjedd enda raskere. En forpliktende utfasingsplan kombinert med bøter bidrar til å framskynde det paradigmeskiftet som uansett er i gang for bilindustrien. Tidligere utslippsmål i EU har hatt stor betydning, og kan få det igjen, sier Berge nå.

PS: Norsk elbilforening har gjennom sitt internasjonale politiske arbeid jobbet for at en skjerpelse av utslippskravene og -standardene for bilprodusentene bør skje i 2025, og ikke i 2030, slik EU-kommisjonen forslo. I tillegg anbefalte vi at utfasingsdato settes til 2030 i stedet for 2035. Les vårt innspill til Samferdselsdepartementet om hva den norske posisjonen bør være her.

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!