Hopp til innhold

Flere reagerer på rådet om å avvikle miljørabatten i bomringene: Bred kritikk mot Vegvesenets bomforslag

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

VIL FJERNE MILJØRABATT: De ti kommunene i Norge med høyest elbilandel har alle miljørabatt i bomringen, men Statens vegvesen går inn for å fjerne dette virkemiddelet for å få flere over på elbil. Det har fått flere sentrale politikere til å reagere.

Statens vegvesen utfordret nylig miljørabatten for elbiler i bomringene rundt norske byer. Fra flere kanter kommer nå kritikken om at forslaget er et bomskudd.

Statens vegvesen gikk for et par uker siden ut og anbefalte regjeringen om at takstene for elbiler i bomringene umiddelbart bør øke til 70 prosent av full takst.

På litt lengre sikt anbefalte Vegvesenet å stramme ytterligere til: Fra 2025 bør elbiler og bensin/dieselbiler belastes helt likt i bomringene i de store byene.

Statens vegvesen anbefaler å fjerne elbilfordeler:

– Krigserklæring mot elbil og klima

Møtte motbør

Bakgrunnen for disse rådene var at Samferdselsdepartementet i mai ba Statens vegvesen om å vurdere fordelene for elbiler knyttet til bompengebetaling, parkering og tilgang til kollektivfelt i og i nærheten av byområdene.

Men forslagene fra Vegvesenet falt ikke i god jord, verken hos kommentatorer, en rekke politikere eller i Elbilforeningen:

– Miljørabatten i bom har fått massevis av forbrukere til å bytte ut bensin- og dieselbilen sin med elbil fram til nå. Det er et effektivt virkemiddel som vi trenger for at målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025 skal nås. Det er uforståelig at Vegvesenet hevder det går fint å fase ut dette virkemiddelet, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

UFORSTÅELIG: – Miljørabatten er et effektivt virkemiddel for at målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025 skal nås. Det er uforståelig at Vegvesenet hevder det går fint å fase ut dette virkemiddelet, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

SV: Bryter med klimamålene

Men generalsekretæren er ikke alene om å være kritisk.

De siste par ukene har imidlertid også politikere fra ulike deler av det politiske landskapet stått frem og kritisert Vegvesenets forslag.

På Stortinget har nemlig flere reagert.

Regjeringens støtteparti, Sosialistisk Venstreparti, vil ikke støtte regjeringen om de skulle gå inn for forslaget til Vegvesenet:

– Vi mener dette vil være med på å bryte klimamålene, sa SVs samferdselspolitiske talsperson, Mona Fagerås, til Nettavisen 23. juni.

Elbilforeningen og BilXtra med samarbeid:

Nytt populært medlemstilbud

Hun kritiserte i samme sak også faggrunnlaget fra Statens vegvesen:

– Vi registrerer at Statens vegvesen heller ikke kommer med noe dokumentasjon på at dette er i tråd med 2025-målet, utover at de påstår det. Det syns vi er veldig spesielt, siden dette har stor betydning for om vi når klimamålene våre eller ikke.

Kritikken av faggrunnlaget får støtte også i en gjennomgang Teknisk ukeblad har gjort. De har gått gjennom faggrunnlaget og påpekt at:

Forhandlingene om Oslopakke 3 i gang nå:

– Bompengerabatt avgjørende for at Oslo skal nå klimamål

FrP: Et ran mot elbilistene

Også i den andre enden av den politiske skalaen har tonen vært uforsonlig:

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson og 1. nestleder i transportkomiteen på Stortinget, Frank Sve, uttrykte seg svært kritisk til Vegvesenets forslage i et intervju med Nettavisen 20. juni.

– Dette er et ran og et svik da man fra myndighetene i Norge har bedt det norske folk være miljøvennlige og kjøpe seg elbil, sa Sve.

Utenfor partipolitikken har også Nettavisen kritisert forslaget på lederplass:

Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum skrev samme dag som Vegvesenet lanserte forslaget sitt at «det er hull i hodet å avvikle en ordning som faktisk gir mindre klimagassutslipp», før han adresserte klimapolitikken som et politisk felt der det «snakkes mer, og gjøres mindre» enn noe annet sted.

Elbilvelgeren gjør bilkjøpet enklere

MDG: Legg forslaget i en skuff

I Oslo er det jevnlig tøffe forhandlinger om bompenger og miljørabatten for elbil.

Hovedstaden har satt som mål at innen 2030 skal alle biler på veiene i Oslo være nullutslippsbiler. I dag kjører tre av ti biler elektrisk i Oslo, og det gjenstår da fortsatt å få byttet ut 70 prosent av bilparken på åtte år.

Slik sett var det kanskje ikke så rart at også miljøbyråd i Oslo, Sirin Stav (MDG), reagerte kraftig på forslaget som ble oversendt regjeringen.

– Dette er en gavepakke til de som ønsker å gjøre det mer attraktivt å kjøre fossilbil, sa miljøbyråden til Dagsavisen 17. juni.

Byråden uttaler videre i samme sak:

– Det er sjokkerende at de foreslår å sidestille elbiler og fossilbiler i 2025, uavhengig av hvor mange fossilbiler det er på veiene. Jeg håper at samferdselsministeren legger forslagene i en skuff.

Revidert nasjonalbudsjett:

Lettet over at regjeringen går for toppmoms på elbiler

Håper Stortinget ønsker å nå sitt eget mål

Norsk elbilforening kom med innspill til Statens vegvesen før de leverte sine råd, og har også levert innspill til Samferdselsministeren og bedt om et møte etter at anbefalingen fra Vegvesenet var klar.

Generalsekretær Christina Bu har ingen planer om å gi opp denne kampen.

– Å kutte ut denne fordelen nå når vi er så nær 100 prosent elektrisk nybilsalg i 2025, vil være som å gå på trynet rett før vi når målstreken, for deretter å snu og bevege seg bakover igjen – med vilje, sier Bu.

Hun legger til:

– Vi er veldig glad for motstanden mot forslaget som har kommet, og vi håper at Stortinget ønsker å sikre miljørabatten, rett og slett fordi det skal lønne seg å kjøre utslippsfritt heller enn å forurense. Det er slik man sikrer at klimamålene man setter seg, nås.

Ny video viser hvorfor miljørabatten i bom er så viktig

Opp til Stortinget

Hva samferdselsministeren ønsker å gjøre med anbefalingene rundt 50-prosentregelen – som altså tilsier sier at nullutslippsbiler minimum skal ha 50 prosent miljørabatt i bom – vil, slik Elbilforeningen tolker det, være avhengig av en egen behandling i Stortinget:

– 50-prosentregelen er vedtatt av Stortinget, og da er det Stortinget som må vedta eventuelle endringer i denne, sier Christina Bu.

PS: Det har så langt ikke lyktes Elbil.no å få noe svar fra Samferdselsdepartementet om når en politisk avklaring vil komme.

Bakgrunn: Miljørabatten et av de viktigste virkemidlene

Miljørabatten for elbiler har vært av de viktigste virkemidlene for å få fart på elbilsatsingen i Norge. I de ti kommunene i Norge med høyest elbilandel, er bomstasjoner med miljørabatt eller fullt fritak for elbiler en del av hverdagen.

ELBILTOPPEN: Topp 10 kommuner målt etter elbilandel av kommunens totale bilpark, 31.12.2021. Kilde: OFV

– Bompengekommunene har kommet lengre i elbilsatsingen enn resten av landet, rett og slett fordi miljørabatten i bom gjør at folk bytter til elbil, sier Christina Bu.

Norsk elbilforening gjennomfører hvert år en stor spørreundersøkelse («Elbilisten») som blant annet retter spørsmål om hva som er viktig for at man valgte elbil.

21 prosent av alle respondentene i 2021-utgaven av spørreundersøkelsen svarte at de ikke ville ha kjøpt elbil i dag uten miljørabatt i bomringen. Dette tallet er høyere i områder med bom.

Dermed er miljørabatten i bom en av hovedårsakene til at vi per i dag er på vei mot å nå Stortingets mål om 100 prosent elektrisk nybilsalg innen 2025.

BOMOMRÅDENE DRAR OPP SNITTET: Elbilandel i nybilsalget i kommunene i og rundt de store bomprosjektene i Norge. Kilde: OFV.

Tilbake til 2019-nivå uten miljørabatt

Dersom man trekker fra elbilistene i hvert byområde som sier at de ikke ville kjøpt elbil uten miljørabatten, får man et bilde av hvordan elbilandelen i nybilsalget i de samme områdene ville sett ut uten 50-prosentregelen.

Elbilandelen av nybilsalget hadde vært helt nede på 2019-nivå uten miljørabatten.

UTEN MILJØRABATT: Antatt elbilandel i nybilsalget ved utgangen av 2021 uten miljørabatt i bommen. Kilde: Beregning fra Norsk elbilforening basert på tall fra spørreundersøkelsen «Elbilisten 2021» og OFV.

Dette foreslår Statens vegvesen:

Takster i bomringen:

Vegvesenet anbefaler at dagens maksimale sats for elbiler heves fra 50 til 70 prosent av taksten for fossile personbiler. Det legges opp til lik takst for elbil og fossilbil fra 2025, men med forbehold om at vi når målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler i 2025.

Kollektivfelt:

Vegvesenet foreslår at krav om passasjer(er) i bilen fases inn.


Parkeringsplasser for elbil:

Det skal fortsatt være opp til den enkelte kommune å regulere takstene for parkering.

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også