Hopp til innhold

Heftig debatt om NAFs vintertest: – Suser forbi 600 ladere i iveren etter å kjøre bilene tomme

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

KLAR-FERDIG-BRÅK: NAFs årlige rekkeviddetest gikk i år av stabelen 1. februar fra Oslo havn, med ordfører Marianne Borgen som vinket lykke til på ferden. Men krangelen om testens metoder og hensikter var allerede i gang. Foto: NAF

NAFs årlige vintertest går i grove trekk ut på å kjøre en masse nye elbiler tomme for strøm – mer eller mindre i motbakke. Men er dette en klok måte å gjøre det på? Slett ikke, mener Elbilforeningens fagsjef.

NAF og Motor har nylig gjennomført sin årlige vintertest av elbiler – som vanlig til stor oppmerksomhet i media.

Men i år har haraballet tatt litt av på nye måter.

Følg med på ferden!

Lyver bilprodusentene om rekkevidde?

At media er interessert, er opplagt, siden NAFs «El Prix»-konsept går ut på å kjøre et stort antall nye elbilmodeller fra Oslo, gjennom Gudbrandsdalen, over Dovre og gjerne enda litt oppover – for så å bruke NAFs egne redningsbiler til å berge de strandede testbilene.

Formålet er å avdekke om bilenes offisielle WLTP-tall samsvarer med rekkeviddetallene NAF oppnår i testen sin.

Kort sagt: Lyver bilprodusentene når de skryter av rekkevidden på disse bilene?

Elbilforeningen har stort sett ikke uttalt seg om testene til NAF, men nå tar fagsjefen Erik Lorentzen bladet fra munnen og sier at han ikke anbefaler å teste rekkevidden til elbiler på den måten NAF gjør.

Hva kritikken går ut på skal vi straks komme tilbake til, men først to skritt tilbake, nemlig til opptakten rundt debatten om NAFs testmetode.

Testen er satt opp for å skape oppmerksomhet for et NAF som har behov for å gjøre seg relevante overfor elbilmarkedet og den neste generasjonen bileiere.

Øyvid Rognlien skovli i Harald A. Møller

Hjertesukk fra en elbilimportør

Det hele begynte 31. januar med et hjertesukk til NAF fra Øyvind Rognlien Skovli, kommunikasjonssjef hos bilimportøren Harald A. Møller.

Bilimportøren har gjerne flere av sine elbiler, som VW, Audi og Skoda, med i testen.

Hjertesukket skjedde i form av et debattinnlegg i den NAF-eide publikasjonen Motor – like før NAF og Motor i felleskap startet årets rekkeviddetest, og det kan du lese her:

Opp et fjell på jakt etter «sannheten».

Kommunikasjonssjefen skriver blant annet at behovet for oppmerksomhet og blest rundt testen fører til at viktige nyanser blir borte, og at resultatet i verste fall blir at forbrukerne skremmes bort fra å velge nullutslipp neste gang de velger bil.

Test av varmetråder i kulda:

Hvor bra varmer seter og ratt – vi sjekket med varme­kamera

«Testen er satt opp for å skape oppmerksomhet for et NAF som har behov for å gjøre seg relevante overfor elbilmarkedet og den neste generasjonen bileiere. Spørsmålet er om jakten på oppmerksomhet, med tunge midler investert i PR-byrå og spredning på SoMe, kan gå på bekostning av det vi blir fortalt er hensikten med testen: Å vise forbrukerne hvordan elbilene egentlig fungerer på norske vinterveier.»

SLAPP HJERTESUKK: Øyvind Rognlien Skovli, kommunikasjonssjef hos bilimportøren Harald. A Møller. Foto: Ståle Frydenlund / elbil.no

Deretter appellerer Skovli til både NAF, Motor og landets redaksjoner om at de må være sitt ansvar bevisst i utspill og vinklinger.

Han minner også journaliststanden om at det journalistiske oppdraget er å «søke sannhet når PR-apparatet til NAF ringer med en «god sak» eller deler sine pressemeldinger».

Så reiser han selv det opplagte spørsmålet:

«Hvorfor stiller vi opp i testen allikevel, om vi er så skeptiske? Godt spørsmål som vi og flere i bransjen har stilt oss selv. Vi har falt ned på at testen på sitt beste kan bidra til god forbrukerinformasjon, gitt at den fremover kommuniseres på balansert vis.»

NAF gjør jobben som Møller burde gjort.

tHOR EGIL BRAADLAND I nAF

NAF: Dette er å snu saken på hodet

Så gikk det en liten uke, og så var NAF parat til å plukke opp hansken:

– NAF gjør jobben som Møller burde gjort, smeller det så tilbake fra NAF – i svarinnlegget signert Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Braadland skriver: «Faktum er dessverre at avstanden fra annonse-rekkevidde til vinterrekkevidde er stor.»

SLO TILBAKE: Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF. Foto: NAF

«Tallene våre viser også at noen bilmodeller mister mer rekkevidde enn andre. Hvilke som mister mest, og hvilke som mister minst, er også viktig forbrukerinformasjon.»

Elbilforeningen med egen nettside for å kartlegge hvor behovet er størst:

Hvor trenger du å gatelade i Oslo?

Dermed konkluderer Braadland slik:

«NAF kommer til å fortsette med sine vintertester av elbil. Det er fordi forbrukeren trenger de sammenliknbare tallene for vinterrekkevidde. De tallene er det NAF og Motor, ikke forhandlerne, som skaffer.»

Elbilforeningen: NAF-testen holder ikke mål

Som nevnt har Elbilforeningen så langt ikke akkurat hatt for vane å mene noe offentlig om hvordan NAF utfører vintertestene sine.

Elbilforeningen har, som mange vet, foretatt sine egne vintertester av elbiler – flere år før NAF begynte med sin variant.

Elbilforeningens vintertest 2023:

Den lange veien hjem

Men det er altså etter disse innledende rundene mellom NAF og Møller-representanten, at det brått rant over for Elbilforeningens fagsjef Erik Lorentzen.

I et debattinnlegg publisert i Teknisk Ukeblad i går, hevdet han like greit at NAFs vinterlige rekkeviddetest ikke holder mål.

Selv bilene som kommer dårligst ut i testen til NAF har kjørt over 300 km, eller i om lag fire timer, før de gikk tomme. Da er det uansett på tide med en pause.

Erik lorentzen i elbilforeningen

Det er NAFs metode han først og fremst irriterer seg over. I innlegget med overskriften «Rekkeviddetest i oppoverbakke», er et av poengene hans at det selvsagt krever mer energi å kjøre oppover enn nedover.

Lorentzen mener derfor at NAFs valg av testrute er underlig. 

«WLTP er den offisielle rekkevidden du som forbruker får oppgitt om bilen din. NAF sier at det de er mest interessert i, er avviket mellom oppgitt rekkevidde og hvor langt bilene faktisk går. Sett i lys av dette, framstår testruten lite hensiktsmessig.» 

Her er bilene med lengst rekkevidde:

54 elbil-modeller som går over 50 mil

Helt skjeve resultater

Lorentzen peker på at kjøreruten går fra Oslo opp Rv4 til Gjøvik, derfra E6 opp til Hjerkinn, så østover og rundt Rondane over Venabygds­fjellet, ned til Ringebu og oppover E6 igjen.

Turens startpunkt ligger på havna i Oslo, altså på havnivå. Etter 360 kilometer kommer man til Hjerkinn, som ligger på rett oppunder 1000 meter over havet.  

«Dette er ganske mange høydemeter, og resultatene i testen blir helt skjeve. Mange av bilene har gått tomme mellom Otta og Hjerkinn. Denne strekningen er 77 kilometer lang, og har cirka 700 høydemeter. Altså stopper mange av bilene i det som er en ganske bratt stigning.»

Elbilforeningens vintertest 2023 – kuldekammer spesial:

Sjekk hva som skjer når bilene overnatter i 40 minusgrader

Dette blir urettferdig i en sammenligningstest, understreker Lorentzen.

«Bilene som derimot har kommet seg opp på sletta, vil dra nytte av at det går nedover igjen. Ikke bare er det mindre energikrevende å kjøre nedoverbakke, elbiler kan i motsetning til fossilbiler også fylle på strøm ved hjelp av regenerering. Slik vinner noen av bilene mye «gratis» rekkevidde, mens andre er uheldige med løypa og får ingenting av dette.»  

OPPGITT: Fagsjef i Elbilforeningen, Erik Lorentzen, mener NAFs vintertest bare kan brukes til én eneste ting: «Hvor langt går de aktuelle elbilene på akkurat denne strekningen på akkurat denne dagen». Foto: Helge Brekke

Mener WLTP-målestokken må ha en egen vinterdel

Lorentzen mener rett og slett at gode rekkeviddetester ikke bør kjøres på løyper som går opp, men ikke ned.

«Ja, det er en type kjøring som vi i Norge ofte gjør, men folk flest stopper også for å lade. Å innføre denne ruten som en egen testgren sier derfor bare én eneste ting: Nemlig hvor langt går de aktuelle elbilene på akkurat denne strekningen på akkurat denne dagen», skriver Lorentzen.

Slik får du bedre rekkevidde i kulda

Så kliner han til:

«Det sier seg selv at bilene går kortere når de må forflytte seg 1000 vertikale meter i løpet av turen. Det vet alle som har kjørt elbil. Som en rekkeviddetest for å si noe om hvor langt bilene går sett opp mot oppgitt rekkevidde, holder NAF-testen rett og slett ikke mål.»  

Lorentzen er derimot enig med NAF i at oppgitt rekkevidde bør gjenspeile virkelig rekkevidde i størst mulig grad, også om vinteren:

«Derfor bør WLTP ha en egen vinterdel som opplyser forbrukeren, men da stilles det mye større krav til å faktisk måle rettferdig på tvers av elbiler enn det denne testen gjør.» 

Sjekk lista over bilnyhetene som kommer i år:

23 elbiler vi gleder oss til i 2023

«På tide med en pause» 

Fagsjefen i Elbilforeningen er imidlertid ikke helt ferdigsnakket ennå, og oppfordrer forbrukerne til å ikke overvurdere behovet for rekkevidde når man kjører elbil – servert med et aldri så lite stikk til NAF:

«På NAFs testrute kjører man for eksempel forbi over 600 hurtigladere i iveren etter å kjøre bilene tomme. Og holder man seg til E6, passeres så mye som 800 hurtigladere.»  

Han peker på at ladetilbudet langs store deler av veinettet i Norge nå er blitt bra.

«Derfor er det stadig mindre interessant akkurat hvor langt en elbil kan kjøre om man tyner batteriet til siste slutt. Selv bilene som kommer dårligst ut i testen til NAF har kjørt over 300 km, eller i om lag fire timer, før de gikk tomme. Da er det uansett på tide med en pause.»   

Og konkluderer slik:

«Vi vet at folk som vurderer elbil, er opptatt av rekkevidde. Vårt budskap til dem er: Ta det med ro, det kommer til å gå greit. Så lenge du lader når du kan. Og ikke venter til du må.» 

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også