Hopp til innhold

Stortinget vil ha kortbetaling og enklere prising av hurtiglading 

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

ENDELIG: Nå må regjeringen utarbeide en plan som sikrer mer utbygging, enklere hurtiglading og mulighet for å betale med kort.

Lading må gjøres mye enklere, mener flertallet på Stortinget. – Dette er en stor seier og noe vi har kjempet hardt for, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

Transportkomiteen på Stortinget har nå avgitt innstilling på Nasjonal transportplan, som regjeringen la fram tidligere i år. 

I innstillingen kommer det fram at Stortinget vil be regjeringen om å utarbeide en nasjonal ladestrategi i løpet av 2022 for å sikre koordinering mellom offentlige myndigheter og sikre nok ladeinfrastruktur. 

I praksis betyr det mer utbygging, enklere hurtiglading og mulighet for å betale med kort.

LES OGSÅ: Elbilforeningen etterlyser en ladeplan i Nasjonal transportplan

JUBLER: Christina Bu i Norsk elbilforening.

– En stor seier

– Det er en stor seier for Norsk elbilforening at Norge nå skal få en ladestrategi. Nå pålegges regjeringen å kartlegge hvor mye hurtigladeutbygging som trengs og hvordan man får til dette på en koordinert måte. Norge skal elektrifisere personbiler, båter og tungtransport. Det er på høy tid med en slik strategi, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. 

Det er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti som har dannet flertall for forslaget om en ladestrategi. Den skal sikre bedre koordinering mellom særlig veg- og energimyndighetene. Videre ber Stortinget om at strategien skal være forbrukervennlig. 

Stortingsflertallet peker videre på at når det offentlige i så stor grad legger opp til at folk skal velge elbil, er det også viktig at staten tar et større ansvar for utvikling av ladeinfrastruktur.

For områder med mindre kommersiell interesse, må staten bidra til å utvikle ladekapasitet også av beredskapsgrunner.  

LES OGSÅ: Elbilmålet kan nås før tiden

Må være forbrukervennlig

– Det skal være enkelt å velge elbil og lade. Men i dag er det så uoversiktlig og vanskelig å betale for hurtiglading, at man knapt føler seg velkommen som kunde. Siden ladeselskapene ikke viser vilje til å fikse dette på egenhånd, er det på høy tid at Stortinget tar grep og for å få på plass enklere betalingsmetoder. Det burde være et minstekrav med priser det er mulig å forstå og sammenligne, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

Elbilforeningen har foreslått kortbetaling og roaming, hvor man kan bruke et kundeforhold til å lade hos de ulike ladeselskapene.

Nå peker flertallet i transportkomiteen på at det må bli mulig å betale med bankkort direkte ved hurtigladeren. I tillegg mener de at et system som gjør prismodellene forståelige for forbrukerne, må på plass. 

– Elbilforeningen mener derfor at tiden nå er moden for at alle går over til kWt-prising, altså at vi betaler for hvor mye energi vi faktisk får levert.  kWt-prising gjør det mulig å sammenligne prisnivået mellom ulike leverandører, og er mer likt hva bilister er vant med fra prisingen på bensin og diesel, sier Bu. 

SE VÅR STORE OVERSIKT: Dette koster hurtiglading

2025-målet står fast

Da forrige Nasjonal transportplan ble lagt fram, var en av de store nyhetene at et samlet Storting ga sin tilslutning til målet om at alle nye personbiler og lette varebiler i 2025 skal være nullutslippsbiler.

Dette målet videreføres nå av et bredt flertall av partiene, og det er bare Frp som ikke har blitt med på merknaden. KrF sitter ikke i transportkomiteen, men har lagt fram Nasjonal transportplan der målet også slås fast.  

LES OGSÅ: Slik skal vi nå 2025-målet

Bare SV vil styrke elvarebilsuksessen

Miljørabatt ved bompassering har vært svært viktig for å sikre grønn omstilling i vegtransporten. Elbilforeningen har vist at det er en nær sammenheng mellom andel av nullutslippskjøretøy og bruk av miljørabatt for elbil i bom. 

Elbilforeningen har innenfor den nasjonalt bindende regelen spilt inn at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av taksten for konvensjonelle kjøretøy. Samtidig bør det innføres en nasjonal regel om nullsats i bom for elvarebiler fram til de utgjør 25 prosent av varebilpasseringene i det aktuelle bomsnitt. 

Dette forslaget får bare støtte fra SV i innstillingen.  

LES OGSÅ: Skivebom i bompengerapport

 Elvarebiler konkurrerer dårligere i nybilsalget enn elbil i personbilmarkedet, og dette kan bli et alvorlig hinder for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget av personbiler og lette varebiler skal være nullutslipp i 2025. Verken Storting eller regjering har til nå levert en politikk for rask nok opptrapping av varebilmarkedet. Her bør man lære av Oslos suksess med å gi nullsats i bommen for elvarebilene, sier Christina Bu i Elbilforeningen. 

ENOVA reduserte nylig støttesatsen på 40 prosent av merkostnadene i forhold til en fossildrevet varebil, til kun 30 prosent.

LES OGSÅ: Bompengene kan avgjøre elbilens suksess innen 2025