Hopp til innhold

Forskere ved Universitetet i Agder med lovende prosjekt: Utvikler automatisk plastsortering fra brukte elbilbatterier

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

BATTERIFORSKERE: Ilya Tyapin og Martin Choux foran den automatiserte sorteringsprosessen der ulike plasttyper skal skilles de øvrige komponentene i brukte elbilbatterier. Foto: Atle Christiansen/UiA

UiA-forskere utvikler nå en angivelig sikker og hurtig metode for å demontere brukte elbilbatterier og klargjøre dem for gjenbruk.

– Så langt jeg vet, er det første gang noen her i landet har klart å sortere ut ulike plasttyper fra brukte elbilbatterier, sier førsteamanuensis Martin Choux ved Universitetet i Agder (UiA).

Plastsorteringen er bare en del av det sorteringsarbeidet som skal gjennomføres automatisk, kommer det frem i en melding fra sørlandsuniversitetet.

– Målet er å automatisere og effektivisere prosessen med å demontere elbilbatterier, sortere innholdet og gjøre det klart for gjenvinning, sier Choux.

Minister-tospann åpnet Europas største batterigjenvinningsfabrikk:

Her går det første batteriet til gjenvinning i Fredrikstad

Kan skille de ulike plasttypene

Før batteriene demonteres, lades de ut, og restenergien blir tatt vare på for gjenbruk.

Sammen med førsteamanuensis Ilya Tyapin ved UiAs Institutt for ingeniørvitenskap, avsluttet Choux før sommeren det fireårige forskningsprosjektet Libres (Lithium ion Battery Recycling).

Forskingsprosjektet var et samarbeid blant annet med Norsk Hydro, Elkem Carbon, Batteriretur og Glencore Nikkelverk, og var finansiert av Forskningsrådet.

Robotarmene som Tyapin og Choux bruker i sorteringen av batteriinnholdet er blitt så finjusterte at de kan skille de ulike plasttypene i elbilbatterienes celler og moduler.

Når robotarmene klarer å skille ulike plasttyper og fjerne dem fra batteriet, betyr det også at gjenvinningen av viktige stoffer som mangan, litium, kobolt, kobber, aluminium og nikkel blir mer effektiv og mindre energikrevende.

– Vi får en gjenvinningsmasse som er fri for plastpartikler og det blir mindre å sortere i etterkant. Omkring 40 prosent av innholdet blir sortert på forhånd, sier Choux.

Tesla kan nå gjenvinne 92 prosent av batteriene

Automatisert prosess med kunstig intelligens

Den nye metoden gjennomfører en automatisk demontering av elbil-batterier ved hjelp av roboter med finjusterte gripearmer.

Roboten er i sin tur styrt av et avansert 3D-kamera lastet med kunstig intelligens. Før robotens gripearmer begynner å demontere elbil-batteriet, har den kunstige intelligensen oppdaget alle deler i batteriet og beregnet nøyaktig hvor de befinner seg.

– Demonteringen må gjøres i riktig rekkefølge, og må gjennomføres ulikt på de rundt 300 typer elbilbatterier som finnes. Ved demontering vet du aldri helt hvilken tilstand batteriet er i. Den kunstige intelligensen må være presis for å oppdage i hvilken grad batteriet er skittent, hvordan det fungerer og om det er delvis skadet før demonteringen settes i gang, sier Tyapin.

Regjeringens batteristrategi lagt fram:

10 grep for å gjøre Norge til en ledende batterinasjon

Økende batteriaktivitet i Agder

Martin Choux og Ilya Tyapin er knyttet til UiAs mekatronikk-miljø. Der har forskerne gjennom flere år er arbeidet med ulike metoder for å demontere, sortere og gjenbruke elbil-batterier.

Choux og Tyapin har i tillegg nytt godt av den mangeårige erfaringen mekatronikk-miljøet har innen bruk av kunstig intelligens, automatisering og utvikling av robotiserte heisekraner for offshore- og oljeindustrien.

Forskningsmiljøet blir nå en viktig bidragsyter til utviklingen av Agder batterikyst, som er et samarbeid om bærekraftig forskning og industriutvikling mellom UiA, Morrows fabrikker, Elkem og andre bedrifter og offentlige aktører.

Ny fabrikk for batterigjenvinning tildelt pris:

Fornybarprisen til Hydrovolt i Fredrikstad

Over 300 ulike elbilbatterier

Når stadig flere brukte elbilbatterier skal byttes ut, vil det være et behov for metoder som effektivt kan håndtere demontering og gjenbruk av store mengder brukte batterier.

Det finnes mer enn 300 elbilbatterityper. Ingen av dem er helt like. Derfor må de behandles på forskjellig måter. Ved manuell demontering, tar det to personer og omtrent 45 minutter per batteri. Demonteringen er også forbundet med eksplosjonsfare og fare for lekkasje av giftstoffer.

– Målet med vår metode er at den skal bli effektiv og sikker. Demonteringen skal gjennomføres automatisk, og effektivt være i stand til å ta unna et høyt volum av elbilbatterier, sier Tyapin.

Batteri-giganten etablerer seg i Tyskland:

Nå skal Northvolt lage batterifabrikk nummer 3

Gjenstår industriell testing

Metoden er utprøvd i mekatronikk-labben ved UiA. Testene har gitt gode resultater på batterier fra to ulike biler. Ved hjelp av finmotoriske roboter og kunstig intelligens skal metoden tilpasse seg hurtig til alle andre typer el-bilbatterier.

Det gjenstår industriell testing før den nye metoden kan tas i bruk. Forskerne understreker at det ennå gjenstår forskning og utprøving før de er helt i mål med den nye metoden.

De er ute etter en løsning med kunstig intelligens som er så fleksibel at den kan håndtere både dagens elbilbatterier og samtidig tilpasse seg de stadig nye elbilbatterier som kommer på markedet i fremtiden.

Det skal de se nærmere på i et nytt forskningsprosjekt som starter nå i høst. Choux og Tyapin er tildelt nye 8, 5 millioner kroner fra prestisjeprosjektet Horisont Europa, EUs rammeprogram for forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!