Hopp til innhold

Langt lavere konfliktnivå etter at laderetten ble innført: Slik fungerer smartlading i blokk

TUT ELLER KJØR? – Nå som lovverket tilpasset elbilsatsingen er på plass, har det gitt ryddighet og avklaringer, og da skjer utbyggingene smidigere og uten konflikt, sier kommunikasjonsleder Unni Berge i Elbilforeningen.

De enkle ladeboksene med faste kurser er på vei ut i borettslag og sameier. Nå installeres andregenerasjons ladeanlegg som kan «tenke sjæl».

I begynnelsen satt mange på gjerdet, noe som er helt vanlig i et tidlig og uoversiktlig marked.

Ifølge Elbilforeningens egne laderådgivere, Tormod Bergheim og Ian Bjørn Bednar, var det mange spørsmål der ute:

Er elbilen kanskje bare et blaff? Kommer hydrogenbilen for fullt rundt neste sving?

Det er en helt annen holdning der ute nå. Både styrer og beboere er mye mer positivt spørrende.

Tormod Bergheim, laderådgiver i Elbilforeningen

Leasing-anlegg vanligere før

– Det var innovatørene som var først, eller de som var tidlig ute med å kjøpe seg elbil, sier Bergheim. Han har gitt råd om lading siden 2016.

Ikke ville alle styrene bruke penger på ladeinfrastruktur heller, siden mange ikke så behovet for dette.

– Alt av kostnader skulle helst over på elbilisten, sier Bednar, som legger til at det i denne perioden ble satt opp mange leasing-anlegg i borettslag.

Kjøpte bensinbil etter ladenekt i sameiet:

Nå går Christina for elbil igjen

Det viste seg å bli dyrt for mange.

– Men med den nye lovteksten har kostnadsfordelingen blitt mer rettferdig, sier Bednar.

Bor du i borettslag? Nå får du laderett

Anlegg på opptil 1500 P-plasser

Laderådgiverne Bergheim og Bednar har vurdert over 3000 tilbud på ladeanlegg til borettslag og sameier. Ingen jobb er for liten, ingen for stor.

De har påtatt seg prosjekter fra en håndfull til 1500 P-plasser – over hele landet. På oppdragslisten står også kommuner og bedrifter.

MED STRØMMEN: Elbilforeningens laderådgivere Tormod Bergheim (t.v.) og Ian Bjørnar Bednar har vært med på prosjekter med til sammen over 50.000 P-plasser fordelt over en rekke forskjellige adresser.

Lade-duoen forteller at svært mye har endret seg etter at Elbilforeningen fikk gjennomslag for at beboere i borettslag og sameier har laderett.

Det er styret i borettslaget som gir beboerne lov til å sette opp eget ladeanlegg dersom de ikke har en plan for et fellesanlegg.

Fakta om laderett

Laderetten gir følgende rettigheter for deg som seksjonseier og andelseier i sameie og borettslag:

  • Dersom du disponerer egen parkeringsplass på eiendommen til borettslaget eller eierseksjonssameiet, så har du med styrets samtykke rett til å sette opp ladepunkt for elbil i tilknytning til parkeringsplassen. Samtykke kan bare nektes om det foreligger saklig grunn til det.
  • Dersom du bare har rett til å parkere på eierseksjons-sameiets eiendom, men uten å disponere egen plass, kan du kreve at det blir satt opp ladepunkt. Styret skal etterkomme kravet med mindre det foreligger saklig grunn til å nekte. Styret bestemmer hvor ladepunktet skal settes opp.

Les mer her!

– Elbilforeningen var helt avgjørende for at laderetten i rekordfart kom inn i eierseksjonsloven i 2017. Inspirasjonen kom fra California i USA, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

GLAD FOR LADELOVVERK: – Nå er lovverket kommet som er tilpasset elbilsatsingen, sier kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen.

Det tok litt lenger tid før det samme skjedde med borettslagsloven.

– Men nå er lovverket som er tilpasset elbilsatsingen på plass. Det har gitt ryddighet og avklaringer, og da skjer utbyggingene smidigere og uten konflikt, sier Berge.

Slik fungerer den nye laderetten i borettslag og sameier 

Beboernes rett er tydelig, og nedfelt i § 25a i eierseksjonsloven og § 5-11 a i borettslagsloven. Med denne lovgivningen skal det mye til for at styrer kan nekte beboere sin rett.

Hva er best: Eie eller leie?

Elbilforeningen anbefaler sameier og borettslag å eie ladeanlegg, det gir lave kostnader og fornøyde brukere over tid.

Og enten man ender med å eie eller leie, bør man alltid gjennomføre et anbud før man inngår avtaler.

Da vil styret kunne sammenligne kostnader og tilbud, og velge det som passer dem. I tillegg vil det presse ned prisene.

Essensen i det smarte anlegget er at det kan skru opp og ned ladeeffekten. Den hindrer også overbelastning av strømmen i bygget.

Ian bjørnar bednar, laderådgiver i elbilforeningen

Før myndighetene laget tydelige kjøreregler, fikk mange lov av styrer til å bygge selv, men da måtte de også betale alt selv.

– Men det er utfordrende når man bygger én og én plass for egen regning. For idet man bygger et fellesanlegg må som oftest disse tas ned – både ladeboks og installasjonen for strøm, sier Bergheim.

Hvorfor kan man ikke bare bygge videre på sånne enkle anlegg?

– Det er fordi det som regel ikke finnes strøm nok til at alle kan få sin egen kurs med tilfredsstillende kapasitet i førstegenerasjonsanlegg. For å fordele begrenset kapasitet til alle, kreves det et smart anlegg, sier Bednar.

Frustrasjon i borettslag i Trondheim:

Strømmen til elbiler strupes

Bednar legger til at dersom det gamle anlegget ikke har noen styring av strømfordeling, vil elbilen alltid få det den ber om, og det kan medføre overbelastning av nettet:

– Hvis man ikke avvikler det gamle ladeanlegget kan det i verste fall hende at et nytt, smart anlegg ikke vil få nok effekt å fordele. Dette skjer fordi det eldste anlegget har prioritet og ingen innebygget begrensning.

Tilgang til elbillading øker boligverdien:

– Kanskje den beste investeringen du kan gjøre i egen bolig

Hvordan virker et smartanlegg?

Det er tre ting som betegner et smartanlegg:

– Essensen i det smarte anlegget er at det kan skru opp og ned ladeeffekten. Den hindrer også overbelastning av strømmen i bygget, sier Bednar.

Kort fortalt kan de fleste leverandører med et slik annengenerasjons ladeanlegg dermed «balansere» bygning(er) mot hele bilflåten.

SOM DAG OG NATT: I et smartanlegg fordeles strømmen ulikt gjennom døgnet. Om dagen forsynes folk i blokka, men om natta er det bilenes tur. Illustrasjon: Gro Matland Nevstad / elbil.no

– Så når alle lager middag, går det lite strøm til bilene. Men når alle har gått og lagt seg, kan det pøses på med strøm til bilene, forklarer Bergheim.

Kostnadsfordeling internt

Fellesskapet betaler for felles infrastruktur og delte ladepunkter.

Kostnader ved eventuelle oppgraderinger av strømnettet, som følge av at det etableres lading, fordeles som andre felleskostnader i borettslag eller sameier.

Laderett i borettslag: – En seier for fellesskapet

Bergheim trekker fram en lekeplass, heis eller et vaskeri som andre eksempel på noe som kommer et fellesskap til gode og som derfor betales av felleskapet.

Dette gjelder selv om en kanskje ikke har barn eller velger å vaske klærne i egen leilighet. Ikke alle har elbil heller.

– På en måte er det en videreføring av dette prinsippet – sameiet skal betale infrastrukturen – det som er en del av eiendommens felles el-anlegg, og som styret har ansvar for å sikre at er i orden, sier Bergheim.

Her er bilene med lengst rekkevidde:

54 elbil-modeller som går over 50 mil

Det går likar no’

Konfliktene mot etablering av ladeanlegg i boligselskap har avtatt. Elbilforeningens ladeeksperter opplever at alt glir lettere nå.

– Det er en stor forskjell fra da jeg startet i jobben, og en helt annen holdning der ute. Både styrer og beboere er mye mer positivt spørrende. Nå ønsker de også mer informasjon om solceller, batterier til ekstra lagring av strøm og smarte bygg, sier Bergheim.

Trenger borettslaget ditt ladeanlegg?

Lading av elbil i borettslag og sameier

Gode tips på veien

Bor du i Oslo? Gjennom Oslos klimatilskudd for lading i borettslag og sameier kan man kan få dekket inntil 20 prosent av kostnaden.

Trondheim har hatt samme ordning, men i begge kommuner er regelen av dette må være godkjent før signering med en utbygger.

Denne støtten gis ikke ved leasing-anlegg.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også